Bæredygtighed hos Shell berører alle områder af vores aktiviteter. Vores mål er at levere den energi, der er brug for, til en voksende befolkning på en ansvarlig måde – med respekt for mennesker, deres sikkerhed og miljøet. Bæredygtighed er vigtig for vores forretning på langt sigt og for vores rolle som medlem af samfundet.

Vores tilgang til bæredygtighed er integreret på tværs af vores forretningsaktiviteter på tre niveauer:

1. At drive en sikker, effektiv, ansvarlig og rentabel forretning

Hvilket er grundlaget for vores tilgangog indebærer, at globale standarder, processer og værktøjer er på plads for at håndtere sikkerhed, miljø og samfundsengagement. Vi arbejder konstant på at forbedre måden, vi driver forretning på for at undgå ulykker, vi identificerer, og hvor det er muligt undgår og minimerer vi utilsigtede miljømæssige og sociale påvirkninger på tværs af vores projekter og anlæg. Vi rapporterer om vores resultater i vores årlige rapport om bæredygtighed.

2. Vi deler bredt ud af vores fordele, der hvor vi driver forretning

Vi lægger langtidsplaner for vores forretning, hvilket betyder, at vi kan være en del af et samfund i årtier. Vi bidrager til at udvikle lokale økonomier ved at skabe jobs, købe ind hos lokale leverandører samt betale skat og royalties. Vi støtter samfundsprojekter, der er baseret på de lokale samfunds behov.

3. Vi er med til at forme en mere bæredygtig energifremtid

I de kommende årtier vil der være behov for mere og renere energi til økonomisk udvikling set i lyset af det stigende pres på miljøet. Vi investerer i energiløsninger med lavt CO2-udslip og i avancerede teknologier, som f.eks. øger energieffektiviteten og reducerer emissioner. Vi fortsætter med at bidrage til den offentlige debat om energi- og klimapolitik. Men omfanget af de globale udfordringer, som verden står over for, er dog for stort til, at én virksomhed eller én sektor kan løse dem. Vi er fortalere for, at erhvervsliv, stat og civilsamfund arbejder sammen for bedre at kunne skabe en mere bæredygtig energifremtid.

Shells tilgang til bæredygtighed

En trekant, der viser 3 niveauer af Shells tilgang til bæredygtighed. Niveau 1: Drive en sikker, effektiv, ansvarlig og rentabel forretning; Niveau 2: Dele bredt ud af vores fordele fang, hvor vi driver forretning; Niveau 3: Være med til at forme en bæredygtig energifremtid

Mere inden for bæredygtighed

Miljø

Shell leverer energi på en ansvarlig måde og hjælper verden med at bevæge sig mod en fremtid, hvor den anvendte energi påvirker planeten mindst muligt.

Samfund

Uanset hvor vi arbejder, er vores mål er at være en god nabo ved at bidrage til de nærliggende samfunds trivsel.