Vores Goal Zero-ambition

Vores Goal Zero-ambition er at undgå skader og lækager på tværs af alle vores aktiviteter. Alle, der arbejder for Shell, bestræber sig på at opnå dette mål hver dag.

For at opnå Goal Zero fokuserer vi på tre områder med sikkerhedsfarer, som har de højeste risici for vores type aktiviteter: personlig sikkerhed, proces- og transportsikkerhed.

Vi ønsker at være med til at forbedre sikkerheden i hele energiindustrien og samarbejder med industriens branche- og erhvervsorganisationer for at dele vores sikkerhedserfaring, standarder og viden med andre operatører og leverandører.

Læs mere om vores Goal Zero-ambition

Personale, der træner i sikkerhed

Personlig sikkerhed

Sikkerhed er vores højeste prioritet. Alle, som arbejder for eller med os, spiller en vigtig rolle i at gøre Shell til en sikrere arbejdsplads. Vi forventer, at de overholder de sikkerhedsregler og -forskrifter, der er relevante for deres arbejde, at de griber ind for at forhindre usikre forhold, og at de respekterer kollegaer og de samfund, hvor vi arbejder.

Læs mere om personlig sikkerhed hos Shell

Processikkerhed

Processikkerhed starter i den tidlige designfase ved opbygning af anlæg og fortsætter gennem hele anlæggets levetid, så det sikres, at de drives sikkert, vedligeholdes optimalt og efterses regelmæssigt for at identificere og håndtere potentielle sikkerhedsrisici.

Læs mere om processikkerhed i Shell

En kvinde, som er iført sikkerhedsudstyr under kørsel

Transportsikkerhed

Vejtransport er en nødvendig del af mange af vores forretningsaktiviteter. Shells medarbejdere og leverandører kører i alt næsten 1 milliard kilometer hvert år i mere end 70 lande – det svarer til 70 gange rundt om jorden hver dag! Vores filosofi angående vejsikkerhed fokuserer på risikoområder som chaufførens køreevner, køretøjets tilstand, vejens tilstand og det lokale miljø. Vi forsøger som det vigtigste også at reducere behovet for at bruge vejtransport: Den sikreste rejse er den, der ikke finder sted.

Læs mere om transportsikkerhed hos Shell

Få flere oplysninger om vores vejsikkerhedsprogrammer i de samfund, hvor vi driver forretning

Medarbejderes sundhed og trivsel

Vi mener, at gode arbejds- og levevilkår bidrager til at skabe et mere sikkert og produktivt arbejdsmiljø.

Læs mere om, hvordan vi forsøger at holde vores medarbejdere og leverandører sikre og sunde

"Product stewardship"

Vi producerer råolie og naturgas og raffinerer dem til brændstoffer, smøremidler og kemikalier, der anvendes i fremstillingen af mange almindelig varer. Vi sørger for, at disse produkter er sikre fra produktion til bortskaffelse. Vi kalder det "product stewardship".

Vi evaluerer vores produkter omhyggeligt for at forstå og håndtere de potentielle sundheds-, sikkerheds- og miljørisici. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder og leverandører, overvåger ændringer i videnskaben bag vores produkter og støtter forskning, hvis det hjælper os med at reducere risiciene yderligere.

Læs mere om "product stewardship" hos Shell, og find sikkerhedsdataark og resuméer af "product stewardship"

Mere inden for bæredygtighed

Gennemsigtighed

At drive forretning på en klar og åben måde er en forpligtelse, vi arbejder hårdt på at indfri, og hvor det er muligt fremmer vi gennemsigtigheden i hele vores industri.