Fotografi af projekt i Indien, Holland 2014 – Hazira LNG-tanke

Vores verden har brug for energi til at støtte og forbedre livet for den voksende befolkning. Shell leverer energi på en ansvarlig måde: Vores mål er at begrænse påvirkningerne på miljøet og at støtte overgangen til en fremtid med lavere CO2-udslip.

Mod en verden med lavere CO2-udslip

Shell har i lang tid anerkendt klimaudfordringen og energiens rolle i at muliggøre en anstændig livskvalitet.Selvom der fortsat vil dukke nye teknologiske udviklinger op, mener vi, at effektiv politik og kulturel forandring er afgørende drivkræfter bag en forretning med lavt CO2-udslip, forbrugervalg og muligheder.

Shell støtter oprettelsen af regeringsstyrede mekanismer, der prisfastsætter omkostningerne ved CO2-udledninger på en meningsfuld måde, der er nødvendig for at skabe en overgang til energi- og brændstofmuligheder med lavere CO2-udledning.

Læs mere om klimaforandringer og energiovergangen

Find ud af, hvad vi gør for at opnå en renere energifremtid

Forebyggelse af udslip

Olie- eller produktudslip skader miljøet og bringer vores medarbejdere og lokale samfund i fare. Vi arbejder hårdt på at sikre, at vores anlæg er optimalt designet, drives sikkert og inspiceres og vedligeholdes på forsvarlig vis for at undgå udslip og lækager af farlige stoffer. Vi investerer i det udstyr og den menneskelige ekspertise, vi har brug for til at håndtere de udslip, der finder sted.

Luftkvalitet

Det kan påvirke luftkvaliteten at producere og bruge fossile brændstoffer. Vi har udviklet mere effektive brændstoffer til transport for kunder, og vi har haft fokus på at forbedre bilisters brændstofeffektivitet. Vi arbejder også på at reducere luftforureningen fra vores aktiviteter, herunder at begrænse emissioner af nitrogenoxid, svovldioxid og flygtige organiske forbindelser.

Få flere oplysninger om Shell og renere brændstoffer 
Få flere oplysninger om, hvordan vi hjælper kunder med at reducere deres emissioner

Shells miljøkoordinator tester en vandprøve

Ferskvand

Vi træffer foranstaltninger til at styre vores vandforbrug og anvender nye tilgange og teknologier for at reducere vores brug af ferskvand. Vi overholder vandforskrifter de steder, hvor vi opererer, og sætter også vores egne obligatoriske vandstandarder, som matcher bedste praksis for vores industri.

Vi skræddersyr vores forbrug af ferskvand efter de lokale forhold, da vandbegrænsninger normalt påvirker mennesker på lokalt eller regionalt niveau. I nogle tilfælde bruger vi alternativer til ferskvand i vores aktiviteter. De omfatter genbrugsvand, renset kloakvand og afsaltet vand.

Læs mere om Shell og ferskvand

Biodiversitet

Vores projekter kan påvirke lokal biodiversitet og de samfund som er afhængige af dem. Vi anvender strenge standarder for at formindske de påvirkninger, vores aktiviteter kan have, især i kritiske habitater, som er områder, der er rige på biodiversitet eller underlagt beskyttelse.

Vi arbejder med flere beskyttelsesorganisationer, herunder Earthwatch, , the International Union for Conservation of Nature, Nature Conservancy og Wetlands International. Vores projekter med partnere inden for biodiversitet inkluderer arbejde for at gendanne naturlige habitater og økosystemer tæt på vores aktiviteter.

Læs mere om vores arbejde med biodiversitet og vores projekter for at beskytte land og hav

Mere inden for bæredygtighed

Samfund

Uanset hvor vi arbejder, er vores mål er at være en god nabo ved at bidrage til de nærliggende samfunds trivsel.