Vi arbejder tæt sammen med de lokale samfund for at forstå deres bekymringer og identificere, hvordan vi kan imødekomme dem. Vi arbejder mod at undgå eller reducere utilsigtede påvirkninger og styre dem, der kan være uundgåelige.

Ved åbent at engagere os i samfundene kan vi identificere, hvordan og hvor vi kan bidrage med bæredygtige fordele. Det gør vi på mange måder: ved at skabe nye jobs, opfordre lokale virksomheder til at være en del af vores forsyningskæde og tilvejebringe nyttig uddannelse til mennesker.

Læs mere om, hvordan vi arbejder globalt med samfundene

Kvinde, der laver mad i en ovn i Nigeria

Adgang til energi

Hos Shell er vi i stand til at bruge vores centrale forretningsfærdigheder og tekniske ressourcer til at spille en aktiv rolle i at forbedre samfundenes adgang til energi, især i de områder, hvor vi arbejder – f.eks. i Afrika syd for Sahara samt Asien og Stillehavsregionen.

Vores adgang til energiarbejde sigter mod at forsyne samfundene med sikker, pålidelig energi til en rimelig pris, som kan fremme den økonomiske udvikling og forbedre sundhed, uddannelse og livsgrundlag. Vi har iværksat en række energiadgangsprojekter rundt om i verden, hvor vi investerermillioner af dollar. Disse projekter omfatter belysning i samfundet, elektricitetsproduktion og infrastrukturprojekter i mindre skala inden for netforsyning.

Få flere oplysninger om vores globale adgang til energiarbejde

Lokal beskæftigelse og initiativ

Shell bidrager til lokal økonomisk vækst i de lande, hvor vi opererer.

Det gør vi på forskellige måder: gennem direkte beskæftigelse, gennem vores aktiviteter i forsyningskæden, ved at arbejde sammen med stater og partnere som hjælp til at skabe jobs og ved at støtte udviklingen af lokale virksomheder eller leverandører.

Vi tilbyder, hvor det er nødvendigt, yderligere uddannelse for at forbedre kompetenceniveauet og teknisk knowhow hos en leverandørs arbejdsstyrke.

Shell LiveWIRE-programmet hjælper unge iværksættere med at starte deres egen virksomhed og stimulere lokal økonomisk vækst i forskellige lande.

Læs mere om, hvordan vi støtter økonomisk vækst

En forælder, der holder sit barn

Sundhed i samfundet

I dag har millioner af mennesker verden over ikke adgang til lægebehandling. I nogle af de samfund, hvor vi arbejder, kan adgang til sundhedsydelser være begrænset eller utilstrækkelig.

Som hjælp til at imødekomme disse udfordringer kører vi en række projekter, der giver samfundene adgang til tilstrækkelige sundhedsydelser, ofte i partnerskab med lokale ikke-statslige organisationer eller udviklingsorganer.

Få flere oplysninger om vores sundhedsprojekter i samfund verden over

Uddannelse

Uddannelse kan åbne døren til muligheder og hjælpe mennesker med at opbygge en bedre fremtid.

Vi har flere projekter i gang verden over for at give flere mennesker en chance for en god uddannelse, så de kan få en bedre fremtid.

Læs mere om vores globale initiativer inden for uddannelse

Mere inden for bæredygtighed

Miljø

Shell leverer energi på en ansvarlig måde og hjælper verden med at bevæge sig mod en fremtid, hvor den anvendte energi påvirker planeten mindst muligt.