Dine personoplysninger

Vi vil gerne informere dig om de personoplysninger, der indsamles om dig af en virksomhed eller af virksomheder i Shell-koncernen ("Shell"), til hvilke formål og om dine rettigheder i denne forbindelse. Vælg den eller de meddelelse(r) om databeskyttelse, der er relevante for dig, blandt meddelelserne nedenfor.

Disse meddelelser om databeskyttelse vil kunne suppleres af lokale/yderligere meddelelser. Disse meddelelser er (hvor det er relevant) også tilgængelige på lokale sprog fra det pågældende lokale Shell-websted for landet.

Du bedes kontakte os, hvis du har spørgsmål til eller problemer vedrørende behandlingen af dine personoplysninger – kontaktoplysninger findes i den relevante meddelelse om databeskyttelse nedenfor og på det lokale Shell-websted for dit land.

 

Bilist, loyalitetskunde, Shell app-bruger

Information til personer, der er eller har været detailkunde, medlem af et Shell-loyalitetsprogram, besøgende på et Shell-websted og/eller bruger af en Shell-app

Jobansøger

Information til personer, der ansøger om at komme til at arbejde for Shell, eller som deltager i et rekrutteringsarrangement, eller som foretager en ansættelsestest hos Shell.

Forretningskunde, leverandør, samarbejdspartner eller investor

Information til personer, der er knyttet til vores erhvervskunder (B2B), leverandører, samarbejdspartnere, interessenter og/eller investorer.

Nuværende eller tidligere Shell-medarbejder, kontraktansat eller pårørende

Information til personer, der er eller har været ansatte, praktikanter eller kontraktansatte samt pårørende til Shell-medarbejdere.