Stadig flere transportvirksomheder efterspørger tiltag, der kan være med til at nedbringe transportsektorens  CO2-aftryk. Derfor lancerer DCC Energi nu konceptet HVO Flex, der giver transportører en ny og mere fleksibel adgang til at benytte HVO. HVO står for Hydrotreated Vegetable Oil, og er et brændstof til dieselmotorer fremstillet af 100 % biomasse i stedet for råolie - typisk af brugt madolie eller animalsk affaldsfedt fra fødevareindustrien. Da HVO er lavet på affaldsbiomasse og ikke stammer fra fossile kilder, har brændstoffet et samlet CO2-aftryk (vugge-til-grav), som er op til 90% mindre end traditionel diesel.

Ifølge Søren Møller Maretti, direktør for Mobilitet i DCC Energi, er det tit kun en del af kundernes samlede brændstofforbrug, hvor de ønsker at bruge HVO. Derfor er alternative løsninger som f.eks. levering til en hjemmetank ofte komplekse og tidskrævende. Her giver HVO Flex-konceptet transportkunder en anderledes mulighed for at købe HVO til iblanding i dieselbrændstoffet på Shell tankstationerne og på den måde samlet set bidrage til at nedbringe CO2-aftrykket fra det brændstof, der bliver solgt. Iblandingen sker ud fra en nøje dokumenteret proces. Og hver kunde modtager et bevis for deres køb af HVO. Samtidig kan kunden selv vælge præcis, hvor meget HVO man ønsker iblandet.

”For at gøre det så relevant som muligt for vores transportkunder, har vi valgt at gå ud med to modeller. En, hvor vi helt fysisk leverer den aftalte mængde HVO ud på en Shell station, som kunden selv vælger. Eksempelvis en station de ofte selv benytter. Og en model, hvor vi mere tilfældigt lader den mængde HVO, kunden betaler for, indgå i den samlede brændstofforsyning til vores stationer. Det er altså et koncept, hvor der ikke direkte hældes HVO i kundens lastbiler, men hvor man samlet set bidrager til at erstatte fossil diesel med HVO,” forklarer Søren Møller Maretti.

Han understreger, at uagtet hvilken model kunden vælger, så baserer HVO Flex-konceptet sig på, at der fysisk iblandes den aftalte mængde HVO i Shell stationernes brændstofforsyning. Altså, at man som køber af HVO bidrager til, at CO2-aftrykket fra det solgte brændstof samlet set bliver lavere - præcis som hvis man brugte HVO’en direkte i sine egne biler. Derfor er der også lagt stor vægt på dokumentation af hver leverance, som verificeres af en uafhængig revisor, som kundernes synlige bevis på, at HVO’en faktisk er leveret til stationerne, forklarer han.

”Det stiller naturligvis krav om dokumentation, når vi tilbyder, at du som kunde kan sikre, at en mængde fossil diesel erstattes med HVO uden, at det nødvendigvis er i dine egne biler. Her sikrer vores revisorkontrol, at hvert af de beviser, vi udsteder for kundernes køb, er unikke”.

DCC Energi opkræver merprisen for HVO som et tillæg på fakturaen. Det nye HVO Flex-koncept kan benyttes af alle Shell Card Erhverv-kunder, men er til en start alene tiltænkt transportbranchen.

Yderligere information

Søren Møller Maretti, Direktør for Mobilitet i DCC Energi, 2220 0467

Om DCC Energi

DCC Energi forsyner Danmark med en bred vifte af energiprodukter og brændstoffer. Som et af landets største energiselskaber udvikler DCC Energi løbende forretningen med nye, mere bæredygtige energiformer i takt med, at kundernes behov skifter. Eksempelvis biobrændstoffer, biogas, ladeløsninger til elbilister, varmepumper og varmeservice. Selskabet står også bag Shell tankstationerne i Danmark og forsyner danske lufthavne med flybrændstof. DCC Energi beskæftiger 215 medarbejdere. Se mere på www.dccenergi.dk.