"Frasalget sker i overensstemmelse med Shells globale strategi om at ændre vores portefølje og produkter for at opfylde vores kunders behov for renere energi," siger Robin Mooldijk, Executive Vice President, Manufacturing.

"Denne exit understøtter skiftet i vores portefølje af raffinaderier fra de nuværende fjorten til seks høj- værdi energi- og kemikalierparker, hvilket understøtter vores ambition om at være en energivirksomhed uden nettoemissioner senest i 2050, i trit med samfundets udvikling," siger han.

Postlane Partners er et uafhængigt investeringsselskab indenfor vedvarende energi, der søger at erhverve og optimere energi- og infrastrukturaktiver med et miljømæssigt, socialt og corporate governance-fokus. Postlanes udviklingsplaner for raffinaderiet omfatter co-processing af bioprodukter og vil også fokusere på grøn brint og potentialet for avancerede biobrændstoffer.

Omkring 260 personer, der i dag er ansat hos A/S Dansk Shell, vil fortsat være ansat i virksomheden under det nye ejerskab. Salget forventes at være afsluttet i andet kvartal 2021 under forudsætning af myndighedernes godkendelse.

Bemærk:

  • Dette frasalg efterfølger salget af Shells marketingforretning (tankstationer mv.) til Couche-Tard i 2016 og Shells upstream-forretning til Noreco i 2019 og markerer Shells exit fra Danmark som selvstændig virksomhed med ansatte mv. Shell vil stadig være til stede i Danmark via en Aviation JV og Retail franchise

For mere information, kontakt venligst

Torben Øllegaard Sørensen, Pressechef A/S Dansk Shell: +45 4077 9257

Media Relations International: +44 20 7934 5550

Om A/S Dansk Shell

A/S Dansk Shell producerer ca. 35 procent af det danske behov for brændstof til transport på Shell Raffinaderiet i Fredericia. Her modtager man også den danske råolieproduktion fra Nordsøen via en en 320 kilometer lang rørledning. Udover dette er selskabet Danmarks største leverandør af overskudsvarme til fjernvarme og leverer årligt, hvad der svarer til mere end 23.000 almindelige husstandes forbrug af fjernvarme.

(In English)

Shell signs agreement to sell Danish Refining business in Fredericia
 

January 25, 2021, The Shell Petroleum Company Ltd (Shell) has signed a sales agreement with PL ESG Denmark Co APS (Postlane Partners) for A/S Dansk Shell, Shell’s remaining Downstream business in Denmark.  The deal includes the Fredericia refinery, its hydrocarbon inventory, and local trading and supply activities.

“The divestment is consistent with Shell’s global strategy, reshaping our portfolio and products to meet the cleaner energy needs of our customers,” says Robin Mooldijk, Executive Vice President, Manufacturing.  “This exit supports the shift in our refining portfolio from the current fourteen sites into six high-value energy and chemicals parks, delivering our ambition to be a net-zero emissions energy business by 2050 or sooner, in step with society.”

Postlane Partners is an independent renewable energy investment firm seeking to acquire and optimize energy and infrastructure assets with an environmental, social and corporate governance focus.  Postlane’s development plans of the refinery include co-processing renewable feedstocks and will focus on green hydrogen, and the potential for advanced biofuels.

Approximately 260 people currently employed by A/S Dansk Shell will remain employed by the company under new ownership.  The sale is expected to complete in Q2 2021 subject to regulatory approval.

Enquires:

Torben Soerensen: +45 40779257

International: +44 20 7934 5550

Notes to editor:

  • This divestment follows the sale of Shell’s marketing business to Couche-Tard in 2016, and Shell’s upstream business to Noreco in 2019, and marks Shell’s exit from Denmark from an employment perspective.  Shell will still be present in Denmark via an Aviation JV and Retail franchise