Færdiggørelsen af handlen sker efter alle nødvendige myndighedstilladelser er indhentet. Frasalget sker i overensstemmelse med Shells globale strategi om at ændre sin raffinaderi-portefølje til anlæg, der er integreret med kemi-anlæg og handelsaktiviteter.

Bemærkninger til redaktioner:

  • Den 22. januar 2021 meddelte Shell Petroleum Company Ltd (Shell) og PL ESG Denmark Co APS, at de havde underskrevet en salgsaftale for PL ESG Denmark Co APS om at overtage Shells resterende downstream-forretning i Danmark
  • Dette frasalg følger efter salget af Shells marketingforretning til Couche-Tard i 2016 og Shells upstream-forretning til Noreco i 2019 og markerer Shells udtræden af Danmark ud fra et arbejdsgivermæssigt perspektiv. Shell vil stadig være til stede i Danmark via Aviation JV og Retail franchise og vil fortsat forsyne med råvarer samt aftage færdigprodukter fra raffinaderiet
  • Raffinaderiets nuværende kapacitet er på 3,4 mio. tons råolie årligt
  • I Shells kvartalsregnskab for tredje kvartal 2020 skitseredes fremtiden for kemikalie- og raffineringsvirksomhed. Shell planlægger at koncentrere sin raffineringsportefølje til et mindre antal anlæg, der er integreret med Kemikalier og Handel, som vi kalder energi- og kemikalieparker. Disse steder vil maksimere integrationsfordelene ved konventionelle brændstoffer og kemikalieproduktion og samtidig tilbyde nye mindre kulstofholdige brændstoffer og kemikalier. Stederne vil også potentielt i fremtiden kunne tilbyde CCS.

Medie-henvendelser:

Media Relations
International: +44 (0) 207 934 5550