Certificeringen kommer på baggrund af vellykkede test, og certificeringen muliggør at producere brændstofprodukter indeholdende biokomponenter direkte i anlægget fremfor at tilsætte disse biokomponenter for at leve op til lovkravene.

Lovgivningsmæssigt skal der tilsættes henholdsvis 10 procent biokomponenter til oktan 95 benzin og 7 procent til diesel.

Raffinaderiet undersøger nu mulighederne for at få certifceret flere forskellige typer af bioolie.

For mere information, kontakt venligst

Torben Øllegaard Sørensen, Pressechef A/S Dansk Shell, 4077 9257

Om A/S Dansk Shell

A/S Dansk Shell producerer ca. 35 procent af det danske behov for brændstof til transport på Shell Raffinaderiet i Fredericia. Her modtager man også den danske råolieproduktion fra Nordsøen via en en 320 kilometer lang rørledning. Udover dette er selskabet Danmarks største leverandør af overskudsvarme til fjernvarme og leverer årligt, hvad der svarer til mere end 23.000 almindelige husstandes forbrug af fjernvarme.

A/S Dansk Shell beskæftiger ca. 225 medarbejdere.