Nu kan bilister CO2-kompensere brændstoffet

Fra den 14. september kan danske bilister og virksomheder køre CO2-kompenseret, når de fylder Shell brændstof på bilen eller lastbilen. Som det første energiselskab herhjemme lancerer DCC Energi nu muligheden for at CO2-kompensere brændstofforbrug via CO2-kreditter fra store, certificerede skov- og naturbevarelsesprojekter1.

I en virkelighed, hvor mange endnu ikke har mulighed for at udskifte bilen med f.eks. en elbil, er CO2-kompensering af brændstoffet en måde at gøre noget her-og-nu i forhold til en del af det CO2-aftryk, man som forbruger eller virksomhed sætter i dagligdagen.

”Vi står midt i en stor omstilling til en mere bæredygtig energiforsyning. Men der er fortsat mange i Danmark, der er afhængige af deres almindelige bil eller lastbil for at få hverdagen eller forretningen til at hænge sammen. Derfor giver det god mening at introducere CO2-kompensering af brændstof som en ny mulighed for både bilister og virksomheder. I det omfang du endnu ikke kan undgå eller reducere din CO2-udledning, er kompensering både oplagt og et skridt i den rigtige retning,” siger Christian Heise, adm. direktør i DCC Energi.

Kaj Madsen Fjelstrup A/S, en af landets største transportvirksomheder, har sammen med DCC Energi valgt at CO2-kompensere sit forbrug af diesel i Danmark. Og med over 270 lastbiler og et årligt forbrug af ca. 7,5 millioner liter diesel herhjemme, er det en af de toneangivende transportører, som nu udnytter de nye muligheder. På årsbasis vil virksomheden ifølge direktør Jens Andersen kompensere ca. 24.000 tons CO2.

”Det er nyt, at vi kan køre på CO2-kompenseret diesel. Som en virksomhed, der allerede arbejder målrettet med at optimere vores transporter og minimere miljøbelastningen, giver det os en oplagt her-og-nu mulighed for at gøre noget i forhold til den uundgåelige udledning fra vores mange, store lastbiler,” siger han.

Fra vej til erhverv og private hjem

Muligheden for CO2-kompensering gælder det Shell brændstof, som DCC Energi sælger i Danmark. Herunder brændstof på de 232 Shell tankstationer samt brændstof og fyringsolie leveret direkte til virksomheder, kommuner og private husstande. Det er frivilligt, om kunderne ønsker at tilvælge CO2-kompensering. På tankstationerne kræver det i første omgang - ud over et aktivt tilvalg - et brændstofkort til Shell, hvis man vil kompensere brændstoffet.

”På tankstationerne starter vi op med at knytte kompensering sammen med Shells brændstofkort til private og erhvervskunder. Hertil kommer det direkte salg, vi har til virksomheder og kommuner, som også kan kompensere brændstoffet, de får leveret fra os med tankbil. På sigt vil vi gerne gøre CO2-kompensering af brændstof endnu mere tilgængeligt. Det kunne f.eks. være med en knap på standerne på tankstationerne, som du kender det fra ”støtteknappen” på flaskeautomater i supermarkedet,” forklarer retaildirektør i DCC Energi, Søren Møller Maretti.

Afhængig af produkt koster det mellem 15 og 18 øre ekstra per liter inkl. moms alt efter, om man tanker benzin eller diesel. Endelig får de godt 60.000 danske husstande med oliefyr også mulighed for at købe CO2-kompenseret fyringsolie.

DCC Energis tilbud om CO2-kompensering bygger på store naturprojekter, som Shell har investeret i. Projekterne, der er certificerede under internationalt anerkendte standarder, forebygger skovrydning og genplanter skov. Eksempelvis i Peru og Indonesien, hvor to skovbevaringsprojekter beskytter 1,8 millioner hektar truet skov og vådområde. Alene de to projekter genererer hvert år 10 millioner CO2-kreditter. Det svarer til, at en udledning af 10 mio. tons CO2 til atmosfæren er undgået eller fjernet. Til sammenligning udledte Danmark i alt 51,9 millioner tons CO2 i 2018.

Ifølge FN’s klimapanel stammer mellem 15 og 20 pct. af den årlige, globale drivhusgasudledning fra skovrydning, dræning af vådområder, mm. Til sammenligning kommer ca. 24 pct. af udledningen fra transporten2.

Læs mere om initiativet på: https://www.dccenergi.dk/co2 eller www.shell.dk/co2

Yderligere information

Søren Møller Maretti, retaildirektør i DCC Energi, 2220 0467

Om DCC Energi

DCC Energi er en af Danmarks store energivirksomheder og forsyner hele Danmark med en bred vifte af brændstoffer og energiprodukter. Selskabet er bl.a. den største forhandler af kvalitetsprodukter fra Shell og Gulf og driver netværket af Shell tankstationer i Danmark. Med afsæt i sikkerhed, kundeservice, stærke partnerskaber og dygtige medarbejdere omsætter DCC Energi årligt for over 9 mia. kr. På hovedkontoret i Nærum nord for København beskæftiger selskabet ca. 125 ansatte. Se mere på www.dccenergi.dk.

1 Projekterne findes i dag i Asien, Afrika, Europa samt Nord- og Sydamerika, og er certificeret under internationalt anerkendte standarder som VCS, Gold Standard og CCB Standards. En CO₂-kredit svarer til et tons CO₂, der enten er undgået udledning af eller som er blevet fjernet.

2 Det Internationale Energiagentur, https://www.iea.org/topics/transport