shell logo

Erhvervskunderne i Jylland får nu en helt ny mulighed. Den nye station ved Silkeborgmotorvejen er den anden i Danmark, som tilbyder det renere naturgasbaserede GTL-brændstof til de tunge køretøjer. Den første Shell station med GTL ligger i Vordingborg.

”Vi oplever en stadig stigende interesse for GTL som et renere alternativ til diesel. Mange virksomheder og kommuner kører allerede på GTL, som de får leveret til deres hjemmetank, men så snart muligheden byder sig, vil vi også meget gerne tilbyde erhvervskunder at tanke GTL på Shell tankstationerne. Brugerne af GTL oplever betydelig mindre røg og lugt, og videnskabelige målinger viser op til 38 % lavere partikeludledning, når tunge køretøjer kører på GTL, forklarer Søren Møller Maretti, retaildirektør i DCC Energi.

En genvej til renere luft

GTL står for Gas-to-Liquids og er et flydende brændstof til dieselmotorer fremstillet af naturgas. I dag leverer DCC Energi store mængder GTL til danske erhvervskunder inden for transport, byggeri og kollektiv trafik.

GTL kan anvendes på samme måde som diesel. Selv i nyere maskiner, busser, både og lastbiler kan brugen af GTL sænke motorens udledning af skadelige partikler. Afhængig af motortype, filtersystem og maskinens eller transportmidlets anvendelse udleder GTL op til 38 % færre skadelige partikler end almindelig diesel1.

For yderligere information, kontakt venligst

Retaildirektør Søren Møller Maretti, 2220 0467, sma@dccenergi.dk

Om DCC Energi og netværket af Shell stationer

DCC Energi er en af Danmarks store energivirksomheder og forsyner hele Danmark med en bred vifte af brændstoffer og energiprodukter. Selskabet er blandt andet den største forhandler af kvalitetsprodukter fra Shell og Gulf og driver netværket af Shell tankstationer i Danmark. Med afsæt i sikkerhed, kundeservice, stærke partnerskaber og dygtige medarbejdere omsætter DCC Energi årligt for over 9 mia. kr. På hovedkontoret i Nærum nord for København beskæftiger selskabet ca. 125 ansatte. Se mere på www.dccenergi.dk.

1https://www.dccenergi.dk/gtl.aspx