Shell Refinery

I september 2016 indgik Shell en salgsaftale med Dansk Olieselskab vedrørende A/S Dansk Shell, herunder Shell Raffinaderiet i Fredericia. Denne aftale er nu ophørt, og salget vil ikke blive gennemført.

Siden salgsaftalen blev indgået, har både Shell og Dansk Olieselskab arbejdet hårdt på at indfri aftalens forudsætninger for den endelige overdragelse af selskabet. Trods begge selskabers indsats er forudsætningerne imidlertid ikke blevet indfriet. Derfor bliver der ikke noget ejerskifte.

”Vi er meget taknemlige for den tålmodighed og professionalisme, A/S Dansk Shell’s medarbejdere har udvist igennem denne proces. Shell har nu indstillet sine salgsaktiviteter vedrørende A/S Dansk Shell og har ingen aktuelle planer om at markedsføre selskabet påny,” siger Bart Voet, Vice President for Shells industriproduktion i Europa, Afrika og Asien.

Pressekontakt

Jesper Brieghel, Kommunikationsdirektør i Shell, tlf. 41612480, jesper-tau.brieghel@shell.com Torben Ø. Sørensen, Pressechef på Shell Raffinaderiet, tlf. 40779257, t.soerensen@shell.com

Om Shell

Shell har været aktiv i Danmark siden 1913 og beskæftiger i dag cirka 250 medarbejdere i København og Fredericia. Shell Olie - og Gasudvinding Danmark B.V. er med 36,8 % den største anpartshaver i Dansk Undergrunds Consortium, som producerer olie og gas i den danske del af Nordsøen. Herfra føres råolien via en 320 km. rørledning til Shell Raffinaderiet i Fredericia, hvor den omdannes til blandt andet benzin, diesel, jetbrændstof, petroleum og fyringsolie. Produkterne sælges fra raffinaderiet til en lang række brændstofselskaber, herunder Dansk Fuels A/S, der driver de mere end 250 bemandede og ubemandede Shell-stationer i Danmark.

På verdensplan beskæftiger Shell mere end 93.000 medarbejdere i 70 lande. Her er selskabet involveret i bl.a. olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel. Shell er desuden en af verdens største producenter af biobrændstoffer og blandt de ledende selskaber inden for brint til transport. Shell producerer dagligt mere end 3 mio. tønder olie og gas og betjener hver dag omkring 25 mio. kunder på de mere end 43.000 Shell servicestationer, der findes verden over.