Shell Fredericia refinery panoramic view

I handlen, der er værdisat til omkring 80 mio. USD inkl. driftskapital, indgår også en langsigtet forsyningsaftale, der bl.a. omfatter levering af råolie fra Shell til raffinaderiet.  

Dansk Olieselskab ApS er et nystiftet selskab, der ledes af adm. direktør Lars Clausen, 57. Lars Clausen har tidligere tilbragt 20 år af sin karriere i Shell-gruppen, herunder bl.a. som adm. direktør for Shell i Danmark. Dansk Olieselskab ApS ejes af Bahia Capital ApS under ledelse af Tommy Frank. Opkøbet af A/S Dansk Shell støttes af en række investorer.

”Vi har netop fejret raffinaderiets 50 års jubilæum med vores naboer i Fredericia og er glade for med denne aftale at have sikret et stærkt fundament for raffinaderiets fortsatte drift,” siger kommunikationsdirektør Jesper Brieghel fra Shell.

A/S Dansk Shells omkring 240 medarbejdere forbliver ansat i selskabet ved ejerskiftet. Den endelige overdragelse af A/S Dansk Shell til Dansk Olieselskab ApS forventes at ske i 2017 under forudsætning af myndighedernes godkendelse. 

Salget af Shells raffinaderivirksomhed og tilhørende Trading and Supply-aktiviteter kommer i forlængelse af frasalget tidligere på året af Shells danske servicestationer og aktiviteter vedrørende salg af brændstoffer til industri, erhvervskunder og luftfart. 

”Shells globale strategi er at koncentrere disse typer af virksomhed på de større vækstmarkeder, hvor vores forretningsmodel er mest konkurrencedygtig. Ikke desto mindre forbliver Shells muslingeskal og brændstofprodukter på de danske veje. Mere end 200 tankstationer over hele Danmark drives fortsat som Shell-stationer, blot under nyt ejerskab,” siger Jesper Brieghel.

Shells 36,8 % ejerandel i Dansk Undergrunds Consortium, der er den største producent af olie og gas i den danske del af Nordsøen, er ikke berørt af frasalget.

Pressekontakt

Jesper Brieghel, kommunikationsdirektør i Shell, mobil 4161 2480, jesper-tau.brieghel@shell.com