Shell Raffinaderiet i Fredericia

Shell Raffinaderiet i Fredericia

Torben Øllegaard Sørensen

Pressechef, A/S Dansk Shell og Shell Raffinaderiet

t.soerensen@shell.com

Mobil +45 4077 9257

Shell tankstationer DCC Energi er Shell Licensee

Shell tankstationer drevet af DCC Energi

Søren Møller Maretti

Retaildirektør, DCC Energi

sma@dccenergi.dk

Mobil +45 2220 0467