Liv og levebrød, økonomier og samfund afhænger af nem og driftssikker energi til overkommelig pris for at få større velstand og vækst. Mennesker i dag har aldrig været mere forbundne. Flere og flere af os nyder godt af bedre muligheder, bedre helbred og en højere levestandard.

Størstedelen af den energi, vi bruger i dag, kommer fra olie og kul og i stigende grad fra naturgas. Boliger og arbejdspladser bliver afkølet, opvarmet og forsynet med strøm af disse kulbrinter, og de er brændstof til transportsystemer, som kører os på arbejde, i skole eller til en feriedestination. De muliggør de industrier, der opretholder vores liv, og deleverer de kemiske ingredienser til at fremstille de fleste af de produkter, vi køber – produkter som for eksempel den enhed, du bruger til at læse denne side.

Global efterspørgsel på energi er stigende, drevet af befolkninger i vækst med stigende levestandarder.

I 2050 vil antallet af mennesker på planeten ifølge prognoserne være vokset til 9 milliarder – det er næsten 2 milliarder flere end i dag. Mange mennesker i vækstøkonomierne vil melde sig ind i den globale middelklasse. De vil købe køleskabe, computere og andre apparater, der forbruger energi. Og mange vil købe biler, hvilket vil mere end fordoble antallet af biler på vejene.

Vores byer vil i stigende grad udgøre omdrejningspunktet for vores økonomi. I midten af dette århundrede vil ca. tre fjerdedele af verdens befolkning bo i byerne, hvilket vil øge presset på de fødevare-, vand- og energiressourcer, der er afgørende for vores fælles trivsel og velstand.

Læs om Shells arbejde på fremtidige byer

Eksperter er enige i, at den globale energiefterspørgsel sandsynligvis vil blive fordoblet i 2050 sammenlignet med niveauet i 2000. Det har samtidig aldrig været vigtigere at takle klimaforandringer forårsaget af CO2-emissioner og andre miljøpåvirkninger end nu.

Det vil kræve en radikal ændring af det globale energisystem og en række nye energikilder at imødekomme disse udfordringer.Eftersom energisystemet er så stort, og efterspørgsel på energi stiger så hurtigt, vil det kræve en enorm kollektiv indsats at opnå disse forandringer.

En renere energifremtid

Shell har i nogen tid forberedt sig på udfordringerne ved en fremtid med lavere CO2-udledning via vores scenarieplanlægning.

Vores New Lens Scenarios beskriver sandsynlige fremtidsscenarier, hvor vedvarende energikilder som sol og vind kan udgøre op til 40 % af energien globalt i 2060, og hvor solen bliver verdens største primære energikilde et årti senere.

Læs om Shells scenarier, og download kopier

Fugleperspektiv af Quest CCS-projektet i Canada
Quest CCS-projektet i Canada

I takt med udviklingen af energisystemet vil kulbrinter fortsat spille en afgørende rolle i de kommende årtier og levere meget efterspurgt energi til transportsektoren, især luftfart, og til fremstilling af hverdagsprodukter fra plastic til stål.

Vi bruger vores knowhow, teknologi og innovation til at levere mere og renere energi for at imødekomme verdens stigende behov, og finde måder at bruge energien mere effektivt på. Vi samarbejder også med partnere, samfund, regeringer og andre om at gøre dette på miljømæssigt og socialt ansvarlige måder.

I dag udgør naturgas – den renest brændende kulbrinte – mere end halvdelen af vores produktion. Vi mener, at det er afgørende for opbygningen af en bæredygtig energifremtid, især i elektricitetsproduktionen, hvor der sammenlignet med kul produceres omtrent den halve mængde CO2 og kun én tiendedel af de luftforurenende stoffer..

Vi er involveret i flere projekter, der går ud på at opsamle og oplagre CO2 sikkert og dermed afbøde virkningen af brugen af kulbrinter. De afhænger af statsstøtte for at være økonomisk levedygtige og for at blive mere udbredte. Udskiftning af et kulfyret kraftværk med et gasfyret anlæg, der har CCS, kan reducere CO2-udledningen med op til 90 %. Vi har også ti års erfaring med vindkraft, hvor vi er involveret i ni projekter i Nordamerika og Europa.

Transport er vigtig for den moderne tilværelse. Vi tænker i nye baner for at hjælpe med at transportere mennesker og varer rundt på en renere og mere effektiv måde, ved at udvikle mere effektive smøremidler og brændstoffer, herunder biobrændstof med lavt kulstofindhold og brint, og ved at tilvejebringe uddannelsesprogrammer, der hjælper chauffører med at forbedre deres egen brændstoføkonomi.

Læs om Shell og fremtidens transport

Mere i Energi og innovation

Naturgas

Vi er med til at forbedre liv verden over med naturgas, den renest brændende kulbrinte.

Du er muligvis også interesseret i

Miljø

Shell leverer energi på en ansvarlig måde og hjælper verden med at bevæge sig mod en fremtid, hvor den anvendte energi påvirker planeten mindst muligt.