Shell har været teknologisk pioner i mere end hundrede år. Vi er i dag én af de største investorer i forskning og udvikling (R&D) blandt internationale olie- og gasselskaber og bruger mere end $1 milliard om året på at omsætte ideer til kommercielt levedygtige teknologier.

På tværs af tidszonerne arbejder videnskabsfolk og forskere på vores R&D-faciliteter verden over på at udvikle banebrydende innovationer. De spænder over brændstoffer og smøremidler som hjælper kunder med at bruge mindre energi, til verdens største flydende produktionsanlæg der kan frigøre og omdanne naturgas til væske, Prelude FLNG.

Vi arbejder med stater, topakademikere og industrispecialister, og vi deler ideer og ekspertise med partnere inden for og uden for energisektoren for at drive innovationen videre. Åben innovation kan være med til at sætte farten op og levere mere omkostningseffektiv udvikling inden for områder som naturgas, biobrændstoffer, solkraft, vandbehandling, CO2-styring og energieffektivitet.

Vi udvikler også innovative metoder til at gøre vores aktiviteter mere effektive og bidrage til at styre vandforbrug og CO2-udledninger.

Mød vores Chief Technology Officer og topvidenskabsfolk

Læs mere om, hvordan vi nytænker verden over

Mennesker, der gennemgår underjordisk model

Finde mere energi

Æraen med olie og gas, der er nem at finde, er ved at slutte. Vi udvikler nye teknologier for at finde reservoirer, der en gang var usynlige, eksempelvis på dybder på mere end 3.000 meter eller skjult under tykke saltlag dybt under havbunden.

Læs mere om, hvordan vi finder skjulte ressourcer under overfladen

Frigørelse af mere energi

Når vi beslutter os for at investere i et oliefelt, er det vores opgave at bore brøndene og producere energien så sikkert og effektivt som muligt, med mindst mulig påvirkning af miljøet. For at opnå disse mål udvikler vi konstant nye teknologier og finjusterer vores sikkerhedsprocesser, hvor vi anvender de samme globale standarder på alle vores brøndkonstruktioner og driftsprocedurer.

Vores innovationer omfatter teknologi, så mere olie og gas kan udvindes fra dybere brønde, og vi dermed kan udnytte ellers uøkonomiske ressourcer; mindre, slankere boreskibe, der borer hurtigere og bruger mindre brændstof end sammenlignelige skibe; smarte olie- og gasfelter udstyret med sensorer til at overvåge produktion i realtid; og mobile borerigge, der borer hurtigere og mere effektivt på land end konventionelle rigge.

For at finde disse ressourcer indsamler og behandler vi enorme mængder data fra sensorer, så vi kan tegne et nøjagtigt geologisk kort over det sted, vi undersøger. Vi omdanner derefter dataene til billeder, som hurtigt og effektivt kan analyseres og fortolkes. Denne evne til at visualisere og fortolke er baggrunden for vores største succeser inden for efterforskning efter olie- og gasforekomster.

Find ud af, hvordan vi frigør nye ressourcer ved hjælp af avancerede teknologier

Få det meste ud af ressourcerne

Når et oliefelt bliver sat i drift, er det invendige tryk tilstrækkeligt til at presse olien op gennem brøndene på naturlig vis. Men med tiden falder trykket i feltet, og oliestrømmen sænkes. Vi har udviklet bedre oliegenindvindingsteknikker (EOR) som hjælp til at udvinde yderligere 5-30 % af olien på stedet, hvilket forøger det samlede genindvindingsniveau fra feltet til 50-70 % eller endda højere.

Læs mere om teknikker til at udvinde mere energi

Mere i Energi og innovation

Fremtidens energi

Vi bruger vores knowhow, teknologi og innovation til at levere mere og renere energi til verdens voksende befolkning.

Innovation i fællesskab

Har du en fantastisk ide eller innovativ teknologi? Vi leder efter kreative mennesker, virksomheder og organisationer, vi kan indgå partnerskab med.