Global efterspørgsel på naturgas kan stige med mere end 50 % i 2040 ifølge det Internationale Energiagentur.

Naturgas en den renest brændende kulbrinte. Vi søger efter det og producerer det, både on- og offshore. Det udgør mere en halvdelen af vores produktion i dag.

Fordele ved naturgas

Naturgas er den renest brændende kulbrinte, og når det brændes for at generere elektricitet producerer det ca. halvt så meget kuldioxid (CO2) og kun én tiendedel af de luftforurenende stoffer i forhold til kul.

Det findes i overflod. Hvis forbruget forblev på nuværende niveauer, ville der være nok genindvindelige gasressourcer til ca. 230 år.

Det er alsidigt. Et gasfyret kraftværk bruger meget mindre tid på at starte og stoppe end et kulfyret anlæg. Denne fleksibilitet gør naturgas til en god partner for vedvarende energikilder som sol- og vindkraft, som kun er tilgængelige, når solen skinner, og vinden blæser. 

Flydende naturgas (LNG)

Vi nedkøler naturgas til -162° celsius, omdanner den til væske og reducerer dens volumen 600 gange, hvilket gør den nem og økonomisk at transportere til energihungrende steder verden over. Vi omdanner også LNG til gas igen til distribution til boliger og virksomheder.

Som pioner inden for LNG leverede Shell teknologien til verdens første kommercielle LNG-anlæg i 1964, sendte den allerførste kommercielle last med skib og startede en global handel. Vi har designet og bygget LNG-anlæg.

Læs mere om LNG på vores globale hjemmeside

Flydende LNG (FLNG)

Traditionelt set bygges LNG-anlæg på landjorden. Men Shell er ved at bygge et gigantisk flydende anlæg (et skib), der skal producere flydende naturgas til søs, Prelude FLNG. Det vil også være det største flydende offshoreanlæg, der nogensinde er bygget – 488 meter langt og 74 m bredt.

Shell har udviklet revolutionerende teknologi, så gas kan produceres, omdannes til væske, lagres og afskibes med LNG-skibe til søs. Det gør det muligt at frigøre klynger af mindre, fjerne felter med ét FLNG-anlæg, eller større felter kan serviceres af flere FLNG-anlæg.

Læs mere om Prelude FLNG på vores globale hjemmeside

En lastvogn, der skal til at tanke på Shells LNG-påfyldningsstation

LNG til transport

Naturgas kan udgøre en større andel af energimikset til transport som et brændstof med lavere emissioner, sideløbende med udviklinger i køretøjseffektivitet, biobrændstoffer, brint og elektrisk mobilitet.

Vi udforsker brugen af LNG som et transportbrændstof til lastvogne og skibe med potentielle økonomiske og miljømæssige fordele sammenlignet med diesel og brændselsolie. Andre anvendelser omfatter tog, minesektoren og industrielle anvendelsesområder. Vi ser også på, hvordan vi kan øge brugen af LNG i vores egne aktiviteter.

Læs mere om LNG som et transportbrændstof på vores globale hjemmeside

Gas til væsker (GTL)

Shells gas til væsker-teknologi (GTL) omdanner naturgas til væskeprodukter i høj kvalitet, som ellers ville blive fremstillet af råolie. De omfatter transportbrændstoffer, motorolier og ingredienser til dagligdags nødvendigheder som plastic, rengøringsmidler og kosmetik.

GTL-produkter er farveløse og lugtfrie. De indeholder næsten ingen af de urenheder – svovl, aromatiske forbindelser og nitrogen – der findes i råolie.

Læs mere om gas til væsker (GTL) på vores globale hjemmeside

Gas i lavpermeable reservoirer og skiffergas

[Add local content]

Læs mere om i gas i lavpermeable reservoirer og skiffergas på vores globale hjemmeside

Mere i Energi og innovation

Fremtidens energi

Vi bruger vores knowhow, teknologi og innovation til at levere mere og renere energi til verdens voksende befolkning.