Højoktanbenzin i topkvalitet – er udviklet til at fjerne og forebygge belægninger i benzinmotorer og det høje oktantal hjælper motoren med at yde optimalt.

I de fleste biler hjælper højoktanbenzin motoren til at køre med et højere forbrændingstryk og dermed højere kompression af benzin- og luftblandingen under forbrændingen - uden selvantændelse. Sagt med andre ord - 100 oktan benzin giver mere optimal motorydelse med bedre bundtræk og højere effekt. Biler både med og uden turbo kan få mere kraft ud af motoren med højoktan.

Unikke dobbeltvirkende rensekomponenter

Shell V-Power 100 oktan indeholder unikke, dobbeltvirkende rensekomponenter, der fjerner de belægninger, som kan tage pusten fra din motor, og de danner samtidig en beskyttende film, som forebygger belægninger i brændstofsystemet. På den måde renser og beskytter Shell V-Power 100 oktan motoren, mens du kører.

Smører, hvor motorolien ikke kan nå

Shell V-Power 100 oktan indeholder særlige smørekomponenter, som smører, hvor motorolien har svært ved at nå, og reducerer friktion i vitale dele af motoren – den såkaldte Friction Modifier Technology.

Dynaflex teknologi

Shell V-Power 100 oktan er boostet med dynaflex teknologi for at rense effektivt i motoren. Læs mere om dynaflex teknologi.

Hvad er oktan?

Oktantallet er et udtryk for benzins modstandsevne over for tændingsbankning. Jo højere oktantal desto højere kompression kan motoren køre med, før den ‘banker’.

Tændingsbankning sker, hvis benzinen detonerer i små ukontrollerede eksplosioner, hvilket giver en grim mislyd. Det slider og kan ødelægge motoren. Moderne motorer har bankesensorer, som ændrer tændingstidspunktet, hvis den kan mærke, at motoren har begyndende ‘banken’.

Oktantallet angivet i instruktionsbogen skal ses som et minimumskrav. Et for lavt oktantal kan medføre, at bilens motor ikke yder optimalt, men i stedet nedjusterer sig selv til en sen tænding for at undgå tændingsbanken. På den måde reduceres kompressions trykket under forbrændingen, og det betyder færre hestekræfter. For lavt oktantal til motorer uden bankesensorer kan i værste tilfælde give motorskader.