CO2-kompensering

Shell brændstoffer kan CO2 kompenseres

Med CO2 kompensering støtter du store anerkendte naturprojekter, som er med til at begrænse mængden af CO2 i atmosfæren, som er en væsentlig årsag til den globale temperaturstigning og klimaændringer.

CO2 kompensering af brændstof tanket på tankstationer
Det er meget enkelt at CO2 kompensere, du skal blot tilmelde dig, så bliver alt brændstof købt med Shell Card automatisk CO2 kompenseret fra og med din næste faktura. Læs mere her.

CO2 kompensering af brændstof leveret med tankbil
Du kan også CO2 kompensere Shell brændstoffer leveret til din adresse af DCC Energi, som er Shell Licensee i Danmark. Læs mere på dccenergi.dk.

Shell V-Power – benzin og diesel

Premiumbrændstofferne fra Shell indeholder moderne og avanceret additivteknologi, designet til at hjælpe motoren til optimeret ydeevne. Tankes på Shell stationer.

Shell FuelSave – benzin og diesel

Er udviklet til forbedret motoreffektivitet under alle kørselsforhold Effektive rensekomponenter hjælper med at holde motoren ren. Tankes på Shell stationer.

Shell GTL – til maskiner, tunge køretøjer og skibe

Er fremstillet af naturgas i stedet for råolie. Brænder renere og udleder derfor færre skadelige stoffer. Kan tankes på udvalgte Shell stationer og leveres med tankbil af DCC Energi.

Shell Fyringsolie til hjemmetank

Der er tre forskellige Shell fyringsolier at vælge mellem. Leveres af DCC Energi.

Shell Diesel til hjemmetank

Der er seks forskellige Shell dieselprodukter at vælge mellem. Leveres af DCC Energi.

Produkt- og sikkerhedsdatablade

Oplysninger om anvendelse, specifikationer, godkendelser og om sikkerheds-, sundheds- og miljømæssige egenskaber.