GreenTrees Reforestation projektet er et genplantningsprojekt på tværs af syv stater i Mississippi Alluvial Valley. Projektet hjælper med at gendanne levesteder og rent vand. Høj årlig nedbør giver rigtig gode vækstbetingelser for træer.

Området er et vigtigt økosystem for trækfugle og er hjemsted for flere truede arter. Projektet fungerer i partnerskab med private grundejere på marginal landbrugsjord.

Alle oplysninger er hentet fra projektudviklermaterialet, oktober 2019
Alle oplysninger er hentet fra projektudviklermaterialet, oktober 2019
  • 48.562 hektar jord er blevet genplantet med skov
  • Der er blevet plantet 42 mio. træer
  • Mere end 500 grundejere har plantet skov på landbrugsjord
  • Der genereres ilt til 85 millioner mennesker
  • 0,5 mio. CO₂ kreditter om året