Shell investerer i naturprojekter overalt i verden. Projekterne hjælper med at reducere CO₂ udledningen, og har affødte fordele i tråd med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling ved forbedrede levevilkår for mennesker og dyr og bevarelse af den biologiske mangfoldighed.

Projekterne genererer certificerede CO₂ kreditter, som Shell sælger videre til kunderne. Hele Shells porteføjle af naturprojekter er opdateret på shell.com, de danske kunder støtter en portefølje af projekter, de tre primære er: Cordillera Azul i Peru, Katingan Mentaya i Indonesien og Conservation Coast Project i Guatemala.

Anerkendte standarder kontrollerer, at kompenseringen er reel og varig

Projekterne og dannelsen af de beregnede CO₂ kreditter overvåges løbende og verificeres af de højeste internationalt anerkendte standarder som VCS, Gold Standard og CBB Standard. Den effekt, der er ved at bevare naturområderne, bliver omregnet til den CO₂ udledning, der ville have været, hvis områderne var blevet ryddet eller på anden måde ødelagt. Ved skovplantning beregnes den mængde CO₂, som gennem fotosyntesen bliver bundet i form af kulstof i træernes biomasse (blade, grene, stammer, rødder) og i jorden.

1 ton undgået eller bundet CO₂ betegnes som 1 CO₂ kredit. I praksis køber Shell CO₂kreditter fra de certificerede naturprojekter og sælger dem videre til kunderne.

gold standard logo

Etableret 2003

 • Oprettet af WWF. 
 • 1.500 projekter i 80 lande.
 • Lægger ud over CO₂ vægt på bæredygtighed og opfyldelse af SDG’er (Sustainable Development Goals)
vcs logo

Etableret 2005

 • Hjemmehørende hos organisationen Verra.
 • 1.300 projekter.
 • Fokus på CO₂/GHG (Green House Gases).
 • Arbejder både på det officielle og det frivillige CO₂ marked.
ccb standards logo

Etableret: 2003

 • Startet af NGO’er med fokus på naturbeskyttelse, biodiversitet og bæredygtig anvendelse af jord og ressourcer.
 • Supplerer VCS.
 • Hjemmehørende hos Verra.
 • Ca. 100 projekter.

Kilde: Eksempler på etablerede standarder til certificering af kompensationsprojekter i notatet
”Flyrejser, klima og kompensation” (2019) af Henrik Gudmundsson, CONCITO

Har du ikke et Shell Card, kan du hurtigt bestille det her: