Shell investerer i naturprojekter overalt i verden. Projekterne hjælper med at reducere CO2 udledningen, og har affødte fordele i tråd med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling ved forbedrede levevilkår for mennesker og dyr og bevarelse af den biologiske mangfoldighed.

Projekterne genererer certificerede CO2 kreditter, som Shell sælger videre til kunderne. Hele Shells porteføjle af naturprojekter er opdateret på shell.com, og danske kunder støtter en bestemt portefølje af projekter:

Anerkendte standarder kontrollerer, at kompenseringen er reel og varig

Projekterne og dannelsen af de beregnede CO2 kreditter overvåges løbende og verificeres af de højeste internationalt anerkendte standarder som VCS og Gold Standard. Den effekt, der er ved at bevare naturområderne, bliver omregnet til den CO2 udledning, der ville have været, hvis områderne var blevet ryddet eller på anden måde ødelagt. Ved skovplantning beregnes den mængde CO2, som gennem fotosyntesen bliver bundet i form af kulstof i træernes biomasse (blade, grene, stammer, rødder) og i jorden.

1 ton undgået eller bundet CO2 betegnes som 1 CO2 kredit. I praksis køber Shell CO2kreditter fra de certificerede naturprojekter og sælger dem videre til kunderne.

gold standard logo

Etableret 2003

  • Oprettet af WWF. 
  • 1.500 projekter i 80 lande.
  • Lægger ud over CO2 vægt på bæredygtighed og opfyldelse af SDG’er (Sustainable Development Goals)
vcs logo

Etableret 2005

  • Hjemmehørende hos organisationen Verra.
  • 1.300 projekter.
  • Fokus på CO2/GHG (Green House Gases).
  • Arbejder både på det officielle og det frivillige CO2 marked.

Kilde: Eksempler på etablerede standarder til certificering af kompensationsprojekter i notatet
”Flyrejser, klima og kompensation” (2019) af Henrik Gudmundsson, CONCITO

Har du ikke et Shell Card, kan du hurtigt bestille det her: