Shell investerer i naturprojekter overalt i verden. Projekterne hjælper med at reducere CO₂ udledningen, og har affødte fordele i tråd med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling ved forbedrede levevilkår for mennesker og dyr og bevarelse af den biologiske mangfoldighed.

Projekterne genererer certificerede CO₂ kreditter, som Shell sælger videre til kunderne. Hele Shells porteføjle af naturprojekter er opdateret på shell.com, de danske kunder støtter en portefølje af projekter, de tre primære er: Cordillera Azul i Peru, Katingan Mentaya i Indonesien og Conservation Coast Project i Guatemala.

Anerkendte standarder kontrollerer, at kompenseringen er reel og varig

Projekterne og dannelsen af de beregnede CO₂ kreditter overvåges løbende og verificeres af de højeste internationalt anerkendte standarder som VCS og Gold Standard. Den effekt, der er ved at bevare naturområderne, bliver omregnet til den CO₂ udledning, der ville have været, hvis områderne var blevet ryddet eller på anden måde ødelagt. Ved skovplantning beregnes den mængde CO₂, som gennem fotosyntesen bliver bundet i form af kulstof i træernes biomasse (blade, grene, stammer, rødder) og i jorden.

1 ton undgået eller bundet CO₂ betegnes som 1 CO₂ kredit. I praksis køber Shell CO₂kreditter fra de certificerede naturprojekter og sælger dem videre til kunderne.

gold standard logo

Etableret 2003

  • Oprettet af WWF. 
  • 1.500 projekter i 80 lande.
  • Lægger ud over CO₂ vægt på bæredygtighed og opfyldelse af SDG’er (Sustainable Development Goals)
vcs logo

Etableret 2005

  • Hjemmehørende hos organisationen Verra.
  • 1.300 projekter.
  • Fokus på CO₂/GHG (Green House Gases).
  • Arbejder både på det officielle og det frivillige CO₂ marked.

Kilde: Eksempler på etablerede standarder til certificering af kompensationsprojekter i notatet
”Flyrejser, klima og kompensation” (2019) af Henrik Gudmundsson, CONCITO

Har du ikke et Shell Card, kan du hurtigt bestille det her: