Naturen har en betydningsfuld rolle

Naturen har en betydningsfuld rolle

FN anslår, at 15-20 % af den årlige, globale CO₂ udledning stammer fra skovrydning og dræning af vådområder. Det er næsten på højde med den årlige udledning fra alle fly, biler og skibe. Ved rydning og afbrænding af skov mister kloden træernes kapacitet til at optage CO₂ (fotosyntese), og samtidig frigives det kulstof, der er bundet i jord, blade, rødder og andet biomateriale.

CO₂ kompensering gennem naturprojekter er omkostningseffektivt og en her-og-nu løsning, når CO₂ udledning ikke kan undgås eller reduceres. Den effekt, der er ved at bevare naturområder, bliver omregnet til den CO₂ udledning, der ville have været, hvis de truede områder var blevet ryddet eller på anden måde ødelagt. Ved skovplantning beregnes den mængde CO₂, som gennem fotosyntesen bliver bundet i form af kulstof i træernes biomasse (blade, grene, stammer, rødder) og i jorden.

1 ton undgået eller bundet CO₂ betegnes som 1 CO₂ kredit. I praksis køber Shell CO₂ kreditter fra de certificerede naturprojekter og sælger dem videre til kunderne.

Anerkendte standarder kontrollerer, at kompenseringen er reel og varig

Projekterne og dannelsen af de beregnede CO₂ kreditter overvåges løbende og verificeres af de højeste internationalt anerkendte standarder som VCS og Gold Standard.

gold standard logo

Etableret 2003

  • Oprettet af WWF. 
  • 1.500 projekter i 80 lande.
  • Lægger ud over CO₂ vægt på bæredygtighed og opfyldelse af SDG’er (Sustainable Development Goals)
vcs logo

Etableret 2005

  • Hjemmehørende hos organisationen Verra.
  • 1.300 projekter.
  • Fokus på CO₂/GHG (Green House Gases).
  • Arbejder både på det officielle og det frivillige CO₂ marked.

Kilde: Eksempler på etablerede standarder til certificering af kompensationsprojekter i notatet
”Flyrejser, klima og kompensation” (2019) af Henrik Gudmundsson, CONCITO

Naturprojekterne har affødte fordele i tråd med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Projekterne hjælper med at reducere CO₂ udledningen og har samtidig affødte fordele i tråd med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling ved forbedrede levevilkår for mennesker og dyr og bevarelse af den biologiske mangfoldighed.

UN goals