Som en af de første har transportvirksomheden Kaj Madsen Fjelstrup A/S valgt at CO₂ kompensere hele sit årlige dieselforbrug i Danmark via Shell Card Erhverv.

Kaj Madsen Fjelstrup A/S er en af landets store transportører med over 270 lastbiler og et årsforbrug på 7,5 mio. liter diesel.

”Som en virksomhed, der allerede arbejder målrettet med at optimere vores kørsel og minimere miljøbelastningen, er CO₂ kompensering en oplagt her-og-nu mulighed for også at gøre noget i forhold til vores klimaaftryk,” siger direktør Jens Andersen, som forventer, at Kaj Madsen Fjelstrup A/S vil kompensere en udledning på ca. 24.000 tons CO₂ om året. Det svarer til ca. 7.500 almindelige dieselbilers årlige CO₂ udledning.

Det er enkelt at CO₂ kompensere med Shell Card

Du skal blot tilmelde dig, så bliver alt brændstof købt med Shell Card automatisk CO₂ kompenseret via et tillæg på mellem 12 og 15 øre ekskl. moms pr. liter afhængig af produktets CO₂ aftryk. Se hvordan du tilmelder dig her.

CO₂ kompenseringen fremgår fra og med din første faktura efter, du har tilmeldt dig. Og i starten af hvert kalenderår modtager du et certifikat på de foregående 12 måneders køb af Shell produkter omregnet til mængden af udledt CO₂, som er blevet kompenseret.

CO₂ kompensering er en del af klimaindsatsen

195 lande står bag Parisaftalen, som skal bringe den globale CO₂ udledning tilbage til et niveau, som naturen kan optage. For at det skal lykkes, skal der sættes ind på mange fronter:

Undgå CO2 ved at

  • stoppe CO2 skabende aktiviteter
  • benytte vedvarende energi
  • skifte til nye energiformer

Reducer CO2 gennem

  • energieffektivisering
  • elektrificering
  • opfangning og lagring af CO2

Kompenser CO2 ved at

  • stoppe skovrydning
  • bevare udsatte naturområder
  • genetablere skov

CO₂ kompensering er en her-og-nu løsning, når udledning ikke kan undgås eller reduceres. Med CO₂ kompensering støtter du store anerkendte naturprojekter, som er med til at begrænse mængden af CO₂ i atmosfæren.