Omstillingen til mere bæredygtig energi er i gang, men der er fortsat mange som endnu ikke helt kan undgå eller reducere deres CO2 udledning, og så er CO2 kompensering en god mulighed for at gøre en indsats mod CO2 her-og-nu.

Med CO2 kompensering støtter du store anerkendte naturprojekter, som er med til at begrænse mængden af CO2 i atmosfæren.

CO2 kompensering løser ikke i sig selv klimaudfordringerne. Men i de tilfælde hvor det endnu ikke er muligt enten helt at undgå eller reducere udledninger, er CO2 kompensering et effektivt her-og-nu redskab, mens vi venter på mere bæredygtige klimaløsninger.

Du skal blot tilmelde dig, så bliver alt brændstof købt med Shell Card automatisk CO2 kompenseret fra og med din næste faktura.

Det koster mellem 26 og 30 øre inkl. moms pr. liter afhængig af produkt. Se prisoversigt her.

Er du ny kunde? Bestil nemt et Shell Card her: Shell Card PRIVAT eller Shell Card ERHVERV.

CO₂ kompensering er en del af klimaindsatsen

195 lande står bag Parisaftalen, som skal bringe den globale CO₂ udledning tilbage til et niveau, som naturen kan optage. For at det skal lykkes, skal der sættes ind på mange fronter:

Undgå CO2 ved at

  • stoppe CO2 skabende aktiviteter
  • benytte vedvarende energi
  • skifte til nye energiformer

Reducer CO2 gennem

  • energieffektivisering
  • elektrificering
  • opfangning og lagring af CO2

Kompenser CO2 ved at

  • stoppe skovrydning
  • bevare udsatte naturområder
  • genetablere skov

CO₂ kompensering er en her-og-nu løsning, når udledning ikke kan undgås eller reduceres. Med CO₂ kompensering støtter du store anerkendte naturprojekter, som er med til at begrænse mængden af CO₂ i atmosfæren.

Har du ikke et Shell Card, kan du hurtigt bestille det her: