Gennem vores strategi ønsker vi at forstærke vores position som førende inden for olie- og gasindustrien og samtidig hjælpe med at imødekomme den globale energiefterspørgsel på en ansvarlig måde. Sikkerhed, miljømæssig og social ansvarlighed er omdrejningspunktet i vores aktiviteter.

Læs om vores strategi

Shell i Danmark

Shell har været aktiv i Danmark siden 1913 og beskæftiger i dag cirka 250 medarbejdere.

Shell Raffinaderiet i Fredericia er hjemsted for A/S Dansk Shell. Raffinaderiet omdanner råolie fra Nordsøen til blandt andet benzin, diesel, jetbrændstof og fyringsolie. Råolien føres til raffinaderiet via en 320 kilometer lang rørledning. Produkterne sælges fra raffinaderiet til en lang række brændstofselskaber, herunder Dansk Fuels A/S, der driver de mere end 250 bemandede og ubemandede Shell-stationer i Danmark.

På verdensplan beskæftiger Shell mere end 90.000 medarbejdere. Her er selskabet involveret i bl.a. olie- og gasudvinding, produktion og salg af benzin og diesel, og så er Shell verdens største producent af biobrændstoffer og blandt de ledende selskaber inden for brint til transport. Shell betjener hver dag omkring 25 mio. kunder på de mere end 43.000 Shell servicestationer, der findes verden over.

Shell på verdensplan

Shell på verdensplan

Shell er en global koncern af energiselskaber og petrokemiske virksomheder.

Vores aktiviteter er inddelt i fire forretningsområder: Upstream, Integrated Gas & New Energies, Downstream og Projects & Technology.

I Upstream fokuserer vi på efterforskning af nye væsker og naturgasreserver og på udvikling af større nye projekter, hvor vores teknologi og knowhow giver værdi for ejerne af naturressourcer.

I Integrated Gas & New Energies fokuserer vi på at gøre naturgas (LNG) flydende og omdanne gas til væsker (GTL), så det kan opbevares sikkert og sendes til markeder verden over. Forretningsområdet New Energies er blevet etableret for at udforske og investere i nye muligheder med lavt C02-udslip.

I Downstream fokuserer vi på at forædle råolie til en lang række raffinerede produkter, som vi udskiber og markedsfører verden rundt til brug for både private, industrien og transportsektoren. Derudover fremstiller og sælger vi petrokemiske produkter til industribrug over hele verden.Shells oliesand-mineaktiviteter i Nordamerika er også en del af Downstream-organisationen.

Vores forretningsområde Projects & Technology er ansvarligt for at levere nye udviklingsprojekter såvel som den forskning og udvikling, der fører til innovative og omkostningseffektive investeringer i fremtiden.

Mere info om os

Ledelsen

Læs profilerne på vores topledere i Danmark.

Projekter og steder

Læs om vores projekter og steder rundt omkring i Danmark.

DU ER MULIGVIS OGSÅ INTERESSERET I

Bæredygtighed

Bæredygtighed hos Shell drejer sig om at levere energi på en ansvarlig måde for at imødekomme verdens voksende behov.

Energi og innovation

Hvordan vi bruger menneskelig opfindsomhed, innovation og teknologi til at frigøre mere, renere energi til årtierne fremad.