Shells generelle forretningsprincipper

Som et globalt energiselskab, der opererer i en udfordrende verden, sætter vi høje standarder for præstation og etisk adfærd. Vi bliver vurderet på, hvordan vi handler – vores omdømme opretholdes efter, hvordan vi lever op til vores kerneværdier om ærlighed, integritet og respekt for mennesker. Vores otte forretningsprincipper er baseret på disse kerneværdier og viser, hvordan vi fremmer tillid, åbenhed, teamwork og professionalisme samt stolthed over, hvad vi laver.

Vi var en af de første globale virksomheder, der nedfældede virksomhedens holdninger på tryk og delte dem med andre, da vi offentliggjorde vores generelle forretningsprincipper i 1976. Som en del af disse principper forpligter vi os til at bidrage til bæredygtig udvikling, afstemning af kort- og langsigtede interesser og integration af økonomiske, miljømæssige og sociale overvejelser i vores beslutningstagning.

Det forventes, at alle Shells medarbejdere og kontrahenter samt personer i de joint ventures, vi er involveret i, til enhver tid forstår og opfører sig i henhold til vores forretningsprincipper. Vi opfordrer leverandører og joint ventures, som vi ikke står for, til at anvende tilsvarende principper.

Download Shells generelle forretningsprincipper

Shells adfærdskodeks

Vores adfærdskodeks vejleder medarbejderne i, hvordan de anvender Shells generelle forretningsprincipper i tråd med vores kerneværdier. Det indeholder praktiske råd om, hvordan man overholder love og forskrifter, og hvordan man forholder sig til kunder, samfund og kollegaer.

De lovkrav, vi er underlagt, har aldrig været mere komplekse eller krævende. Shells adfærdskodeks præciserer de standarder, vi forventer vores medarbejdere følger, og den adfærd, vi forventer de efterlever.

Shells adfærdskodeks dækker områder som: bekæmpelse af korrupt praksis, national og international handel, mennesker og sikkerhed, beskyttelse af informationer og aktiver samt kommunikation.

Download Shells adfærdskodeks

Shell Global Helpline

Vores medarbejdere og forretningsforbindelser kan via vores Global Helpline gøre os opmærksomme på deres bekymringer, og de kan indrapportere tilfælde, hvor vi måske ikke lever op til vores værdier og principper.

Link til Shell Global Helpline

Mere info om os

Vores virksomhed

Få oplysninger om vores virksomhed og medarbejdere, og hvordan vi voksede fra en lille forretning i London for næsten 200 år siden.

Hvad laver Shell

Shell er en global koncern af energiselskaber og petrokemiske virksomheder. Vi beskæftiger ca. 250 medarbejdere i Danmark.

Du er muligvis også interesseret i

Gennemsigtighed

At drive forretning på en klar og åben måde er en forpligtelse, vi arbejder hårdt på at indfri, og hvor det er muligt fremmer vi gennemsigtigheden i hele vores industri.

Karriere

En karriere hos Shell er meget mere end bare et almindeligt job.

Fremtidens energi

Vi bruger vores knowhow, teknologi og innovation til at levere mere og renere energi til verdens voksende befolkning.