SOGU ejer 36,8% af Dansk Undergrunds Consortium (DUC) der med Total S.A. som operatør udvinder olie og gas i den danske del af Nordsøen.

Salgsaftalen indebærer, at Noreco overtager alle Shells eksisterende forpligtelser, inklusive genopbygningen af Tyra-feltet og omkostninger til senere afvikling af SOGUs aktiver.

SOGUs medarbejdere vil ved den endelige overdragelse af selskabet overgå til Noreco under de eksisterende ansættelsesvilkår.

Salget repræsenterer en produktion som i 2017 var på ca 67.000 fad olieækvivalenter per dag. Ifølge aftalen vil Shell Trading and Supply (STASCO) og Shell Energy Europe Limited (SEEL) i en periode efter salget fortsat have ret til at aftage olie og gas fra SOGUs aktiver.

Salget afhænger af myndighedernes godkendelse og forventes endeligt gennemført i 2019.

Transaktionens formelle effektueringsdato vil være 1. januar 2017.

Transaktionen har ingen direkte indvirkning på Shells øvrige aktiviteter i Danmark. Efter salget vil Shell fortsat være repræsenteret i Danmark ved A/S Dansk Shell, hvilket inkluderer raffinaderiet i Fredericia. Netværket af tankstationer under Shell-varemærket vil fortsat blive drevet af DCC.

“Efter opkøbet af BG gruppen iværksatte Shell et frasalgsprogram, der skal refokusere selskabet og nedbringe gælden ved at frasælge aktiver for 30 mia. dollars. Denne salgsaftale indgår i frasalgsprogrammet og bidrager til å forenkle vores portefølje,” siger Shell Upstream Director Andy Brown.

Shells landechef i Danmark Lee Hodder tilføjer: “Vi er både stolte og taknemmelige over, at have været en del af Dansk Undergrunds Consortium siden partnerskabets begyndelse for fem årtier siden. DUC leverer betydelige skatteindtægter, arbejdspladser og forsyningssikkerhed til Danmark og genopbygningen af Tyra-feltet vil sikre, at det kan fortsætte i årtier frem. Jeg vil gerne sige tak til alle dem, der har bidraget hertil: medarbejdere, partnere, eksterne interessenter og myndigheder. Shell vil fortsat overveje at gøre ny forretning i Danmark, hvis relevante forretningsmuligheder viser sig.”

Privat til redaktionen:

  • Transaktionen er en aftale mellem Shell Overseas Holding Limited og Altinex, der er et datterselskab af Norwegian Energy Company ASA (Noreco).
  • Aftalen omfatter også 100% af aktierne i Shell Olie- og Gasudvinding Denmark Pipelines Aps (SOGUP), der ejes af SOGU. SOGUP ejer en forholdsmæssig andel af aktierne i gasrørledningen Tyra West – F3.
  • Transaktionen indeholder mekanismer, der justerer den aftalte pris for faktisk under- eller overproduktion i forhold til visse grænser.

Slut:

Investorrelationer

International: +31 70 377 4540

Nordamerika: +1 832 337 2034

Medier

Shell Danmark Media spokesperson: +45 50 82 23 56

Shell International Media Relations: +44 207 934 5550