Jump menu

Main content |  back to top

Vores passion er at kunne levere stadig bedre løsninger og konstant udvikle vores brændstof, så vi til enhver tid kan opfylde kundernes behov. Vi har leveret biobrændstof i mere end 30 år, og vores erfaringer og investeringer har været afgørende for udviklingen på området. Men det stopper ikke her. Her kan du læse mere om, hvordan vi udvikler fremtidens alternative brændstoffer.

Læs om Biobrændstof

Biobrændstof

Biobrændstof fremstilles af biomasse og kan give mindre CO2-udledning end almindeligt brændstof. Som en af de største leverandører af biobrændstof står vi i spidsen for udviklingen af en internationalt anerkendt standard for forsyningen af biobrændstof.

Gas-to-Liquid (GTL)

Gas-to-Liquid (GTL)

GTL er en proces, hvor man omdanner naturgas til flydende brændstof som for eksempel benzin og diesel. GTL-brændstof er farveløst, lugtfrit og har reduceret udledning af blandt andet svovl og partikler. Det kan forbedre den lokale luftkvalitet og dermed blive en vigtig løsning til reduktion af udledningerne fra transportsektoren.

Shells udvikling af fremtidens brændstof