Jump menu

Main content |  back to top

Alle køretøjer skal betale afgift på de fleste italienske motorveje, der drives af mere end 20 private selskaber. Vejafgifterne beregnes ud fra køretøjernes højde og antallet af aksler, men varierer fra det ene selskab til det andet.


I Italien kan euroShell Card-kunder betale motorvejsafgiften på to måder

 • med Viacard
 • med Viacard + Telepass


Viacard


Hvis du ikke ønsker, at dine chauffører skal have kontanter på sig, er Viacard den mest hensigtsmæssige metode til betaling af motorvejsafgifter i Italien. Der kan ikke benyttes brændstofkort til direkte betaling, og betaling med kreditkort har en stor ulempe - du kan ikke få momsen tilbage.


Telepass


Telepass er et elektronisk betalingssystem, som giver dig mulighed for at benytte særlige båse uden at skulle stoppe. Enheden monteres i køretøjets forrude. Når køretøjet kører gennem betalingsanlægget, beregner systemet motorvejsafgiften og trækker den automatisk på din Viacard-konto, som igen kan være knyttet til din euroShell Card-konto. Telepass er et supplement til Viacard, ikke et alternativ, og kan kun bestilles, hvis man har et gyldigt Viacard. Både Viacard og Telepass har ubegrænset gyldighed og derfor ikke nogen udløbsdato.


Telepass Premium Truck Card


Det italienske motorvejsselskab Autostrade har lanceret et nyt kort, det såkaldte Telepass Premium Truck Card. Kunder, der bruger Telepass-enheder og har det nye kort, er berettiget til rabat, bl.a. når de tanker på Shell-stationer.


Når kunderne tanker, kan de betale for brændstofkøbet med deres foretrukne betalingsmiddel, og det eneste, de skal gøre, er at køre deres Premium Truck Card gennem kortlæseren, når de er færdige med at tanke, for at bekræfte købet af den pågældende mængde brændstof.


Premium Truck Card kan anvendes for alle køretøjer over 3,5 tons, som har en Telepass-enhed monteret. Prisen for et Premium Truck Card er 4 euro + moms pr. måned, der faktureres sammen med den italienske vejafgift. Det koster 1,04 euro + moms om måneden at leje en Telepass-enhed.


Et Telepass Premium Truck Card giver adgang til yderligere fordele, f.eks. en rabat på op til 20 % i restauranterne ved de italienske motorveje.

Tunnelerne Fréjus og Mont Blanc forbinder Frankrig og Italien.


Alpetunnelen Fréjus er 12,8 km lang og 9 m bred og har kun 2 spor. På den franske side fører A43 (Maurienne-motorvejen) fra Lyon til tunnelen, på den italienske side er det motorvej A32 fra Torino.


Mont Blanc-tunnelen er 11,6 km lang og 8,6 m bred. På den franske side fører motorvej A40 til tunnelen, på den italienske side er det motorvej A5.


Taksterne er de samme for begge tunneler og afhænger af køretøjets kategori og EURO-emissionsklasse.


euroShell Card-kunder kan betale på to måder:

 • De kan købe en enkelt- eller en returbillet (returbilletten er kun gyldig i 7 dage) på deres euroShell Card. (Vær opmærksom på, at kun fakturaer udstedt af det franske tunnelselskab kan accepteres i forbindelse med refusion af momsen.)
 • De kan betale med et Fréjus Card og få rabat. (Fréjus Card er godkendt for tilbagebetaling af moms.)

I Portugal er det selskabet Brisa, der står for driften af alle motorveje. Shell giver dig to muligheder for at betale motorvejsafgift i Portugal:

 • med OnBoard-enheden Via Verde
 • med Servisa Card

Via Verde
Via Verde er en elektronisk enhed, der monteres i køretøjets forrude.
Enheden kan lejes af motorvejsselskabet (én pr. køretøj).


Fordelene ved Via Verde er bl.a.:

 • der kan opnås rabat for køretøjer i klasse 3 og 4 på Brisas motorveje (50 % fra kl. 22.00 til kl. 07.00 og 30 % fra kl. 10.00 til kl. 16.00).
 • man behøver ikke standse helt ved betalingsanlægget, men kan køre direkte igennem i en speciel Via Verde-bane, hvor gennemkørslen registreres elektronisk.
 • der er mulighed for at få momsen refunderet i modsætning til andre betalingsmåder


 

Servisa Card
Det spanske Servisa Card kan bruges til betaling af alle motorvejsafgifter i Spanien og Portugal. Der ydes rabat på op til 50 % afhængigt af antallet af gennemkørsler pr. måned pr. kort. Kortet er gyldigt i 12 måneder og skal fornys hvert år.

Ved bestilling af et Servisa Card og en VIA T-enhed via Shell (og vores samarbejdspartner FDE) kan du opnå følgende fordele:

 • rentefri kredit i op til 2 måneder
 • momsrefusion gennem Shells samarbejdspartner FDE (bemærk, at billetterne, der modtages ved betalingsanlægget, skal gemmes, for at du kan få momsen refunderet)
 • der kræves ikke yderligere bankgarantier end den, du allerede har stillet over for Shell
 • Der gives ikke rabat ved brug af det spanske Servisa Card i Portugal.


Broer i Portugal

Broerne 25 de Abril og Vasco da Gama


Broerne 25 Abril og Vasco da Gama krydser floden Tejo og forbinder Lissabon med den sydlige del af Portugal via motorvej A2 (25 de Abril) og A12 (Vasco da Gama).


Broafgiften for begge broerne kan betales med både Servisa Card og Via Verde.

De spanske motorveje drives af mere end 20 forskellige motorvejsselskaber. Taksterne varierer fra selskab til selskab. Shell giver dig tre muligheder for betaling af motorvejsafgifter i Spanien:

 • Via T-OnBoard-enhed
 • Servisa Card
 • Direkte med euroShell Card

Shell InterRoute:

Shell InterRoute er et nyt elektronisk system til betaling af motorvejsafgift i Frankrig og Spanien. Systemet blev lanceret i begyndelsen af oktober 2009. Med kun én boks er det nemmere at køre i Frankrig og Spanien! Placér boksen i forruden og brug de særlige baner ved betalingsanlæggene, så du ikke skal vente. Denne boks indeholder TIS PL-teknologi for Frankrig og Via-T-teknologi for Spanien. Den kan anvendes af alle køretøjer over 3,5 tons.

VIA T


VIA-T kan benyttes til betaling af vejafgifter på de fleste motorveje i Spanien. Du kan leje den elektroniske VIA-T-enhed,  der monteres i køretøjets forrude.


Med VIA T kan du få rabat på op til 50 %. Rabatten beregnes ud fra, hvor ofte en virksomhed har benyttet en given  motorvejsstrækning i løbet af en måned.


Med en VIA T-enhed behøver du ikke standse ved betalingsanlæggene, men kan køre direkte igennem via en særlig VIA T-bane, hvor gennemkørslen registreres elektronisk


VIA T-enhederne kan lejes hos motorvejsselskabet. Ved bestilling af enhederne skal du oplyse registreringsnumrene for de køretøjer, udstyret skal monteres i.

Gå ind på Servica Cards websted, hvis du ønsker nærmere oplysninger om VIA T-rabatter.


Servisa Card


Servisa Card kan benyttes til betaling af vejafgifter på alle motorveje i Spanien og Portugal. Der gives rabatter på op til 50 % alt afhængigt af antallet af gennemkørsler pr. måned pr. kort. Kortet er gyldigt i 12 måneder og skal fornys hvert år.


Ved bestilling af Servisa Card og VIA T-enheder via Shell (og vores samarbejdspartner FDE) kan du opnå følgende fordele:

 • rentefri kredit i op til 2 måneder
 • momsrefusion gennem Shells samarbejdspartner FDE (bemærk, at billetterne, der modtages ved betalingsanlægget, skal gemmes, for at du kan få momsen refunderet)
 • der kræves ikke yderligere bankgarantier end den, du allerede har stillet over for Shell


Direkte betaling med euroShell Card


Chauffører kan bruge deres euroShell Card til betaling af vejafgifter hos de fleste motorvejsselskaber i Spanien (p.t. 80 % af hele netværket).

Hvis du ønsker yderligere information om takster, rabatter mv., kan du gå ind på den spanske sammenslutning af motorvejes websted Spanish Association of Motorways. (Hyperlink).

Eurovignette Countries

I Slovenien er det virksomheden DARS, der står for driften og vedligeholdelsen af de 441,2 km motorveje og motortrafikveje samt de 123,1 km indfaldsveje. Der opkræves afgift 20 forskellige steder på i alt 158 vognbaner (herunder betalingsanlægget ved Karavanke-tunnelen).

I Slovenien kan kunderne betale afgift for brug af motor- og motortrafikveje på tre måder:

 • DARS Transporter Card
 • ABC-system
 • euroShell Card

DARS Transporter Card er et kortsystem, hvortil kunderne kan overføre op til 425 euro ved hjælp af deres euroShell Card. Alt afhængigt af det overførte beløbs størrelse kan der opnås rabatter på op til 13 %. Vejafgiften vil blive trukket fra det forud overførte beløb.

Man kan få et DARS Transporter Card:

 • ved alle betalingsanlæg
 • på Users' Centre (Grič 54, Ljubljana)

Det elektroniske ABC-system har en e-boks, der monteres i forruden. Kunderne overfører et beløb på op til 425 euro til denne boks ved hjælp af deres euroShell Card. Alt afhængigt af det overførte beløbs størrelse kan der opnås rabatter på op til 13 %. ABC-systemet kan anvendes for lastbiler i fjerde afgiftstakstkategori - køretøjer med mere end tre aksler og en tilladt totalvægt på over 3500 kg samt grupper af køretøjer med mere end tre aksler, hvor den maksimalt tilladte vægt af køretøjets anhænger overstiger 3500 kg. Prisen for den elektroniske ABC-boks beløber sig til 53,00 euro (levetid 7 år).

Fordele ved ABC-systemet:

 • Betalingsanlæggene kan passeres med nedsat hastighed, 40 km/t i hurtige baner og 5 km/t i kombibaner, uden at man skal standse helt.
 • Der kan opnås rabat på op til 13 % alt afhængigt af det overførte beløbs størrelse: fra 60 euro og op til 210 euro: 5 %, fra 210 euro og op til 400 euro: 10 %; fra 400 euro og derover: 13 % rabat.
 • Der er mulighed for at overføre penge til systemet på forhånd ved kombibaner og for at opnå rabat alt afhængigt af det overførte beløbs størrelse
 • Man kan få en oversigt over alle de betalingsanlæg, man har kørt igennem, på webportalen www.dars.si 

Hvor sælges ABC-systemet?

 • Ved kombibaner ved frakørsels-betalingsanlæggene i det lukkede vejafgiftssystem og ved kombibaner ved hhv. til- og  frakørsels-betalingsanlæggene i det åbne vejafgiftssystem
 • Åå Users' Center (Grič 54, Ljubljana)
 • Hos DARS d.d.'s salgsafdeling, Dunajska 7, Ljubljana

VIGTIGT: euroShell Card kan bruges til at overføre penge til boksen. Selve boksen betales kontant eller med kreditkort (kan ikke betales med euroShell Card).

Chaufføren kan bruge FORUD-betalingsmodellen ved betalingsanlæg, der tager imod euroShell Card. Det er ikke muligt at benytte EFTER-betalingsmodellen for øjeblikket. Se anvisninger vedrørende brugen af det elektroniske ABC-system og elektronisk overførsel af penge til systemet på www.dars.si 

De hurtige baner, hvor man kan køre igennem med en hastighed på 40 km/t, er afmærket med et ABC-skilt. Der er ingen hurtige baner ved betalingsanlægget Hrušica, hvor alle køretøjer skal betale afgift for at køre igennem Karavanke-tunnelen. Brugerne af ABC-systemet kan betale vejafgiften ved de to sidste kombibaner i højre side.

Der kan betales direkte med euroShell Card ved de bemandede baner, men her gives der ingen rabat. Vejafgiftsbilletterne kan ikke overdrages fra et køretøj til et andet og er kun gyldige på den givne strækning (f.eks. Ljubljana - Torovo - Ljubljana). euroShell Card-fakturaerne kan bruges til momsrefusionen.