Jump menu

Main content |  back to top

Det elektroniske PREMID-system til betaling af vejafgift kan anvendes for alle køretøjer med en tilladt totalvægt på 12 tons eller derover. Systemet dækker alle motorveje samt visse klasse 1- transitveje og de fleste større transitveje. Den tjekkiske e-afgift opkræves som et gebyr pr. km., og afstanden rapporteres vha. den obligatoriske, elektroniske OBU-enhed.

Betaling af vejafgift i Tjekkiet

euroShell Card-kunder kan bruge deres euroShell Card til hurtig og nem betaling på to forskellige måder:

Forudbetaling: Der indsættes ganske enkelt penge på køretøjets PREMID-enhed. Når det forud indbetalte beløb falder til under 600 KC (20 euro), afgiver enheden et akustisk signal, der betyder, at der skal indbetales flere penge. Beløbene kan forudbetales ved hjælp af et euroShell Card. PREMID-enhederne fås på distributionsstederne (f.eks. Shell-stationer).

Efterbetaling: Du behøver ikke sørge for betaling af vejafgiften før eller under turen. Beløbet bliver automatisk beregnet og opkrævet via din euroShell Card-konto. Efterbetalingsmodellen sikrer bedre cash flow og øger selskabets likviditet, idet betaling kun sker i slutningen af din faktureringsperiode. Du modtager regelmæssigt en opgørelse over antal kørte kilometer - og får indblik i turens pris. Det er hurtigt og nemt at foretage engangsregistrering hos Shell.


Skift fra forudbetaling til efterbetaling

Kunder, der allerede har en PREMID-OBU til forudbetaling installeret i nogle eller alle deres køretøjer, og som ønsker at skifte fra forudbetaling til efterbetaling, bedes downloade anvisningerne.


Premid-enheder skal afleveres personligt på kontaktsteder (efterbetalingsenheder) eller distributionssteder (forudbetalingsenheder).


Nem registrering med euroShell Card! Tilmeld dig nu.

Når du kører på de vigtigste veje i Litauen (A1-A18) med busser, tunge køretøjer (N1-N3) og kombinationer heraf samt specielle køretøjer til kørsel på vej, skal der betales vejafgift. Vejafgiften opkræves via et vignet-system.

euroShell Card er godkendt til køb af vignetter på følgende steder:

Lithuania Vignette Purchase Points

Lithuania Vignette Purchase Points

Titel Adresse
Kalvarijos KAS Salaperaugis village, Marijampolė distr., LT -69041
Pasiekų KAS Pasiekos  village, Marijampolė distr., LT-69270
Kuršių KAS Perkėlos str.10, Klaipėda, LT-93270
Saločių KAS Grenctale border road post,  Pasvalys  distr., LT - 36246
Medininkų KAS Medininkai border road post,  Vilnius distr., LT-13019
Salaperaugio KAS 339 Salaperaugis village, Marijampolė distr., LT-69286
Smėlynės KAS Smėlynės border road post, Smėlynės village.,Zarasai distr., LT - 32139
Lavoriškių KAS Lavoriškių village., Vilnius distr, LT-15032
Kalvių KAS Kalvių gyv, Satkunų apyl., Joniškio raj.  LT-84101

Slovakiet

I Slovakiet opkræves der vejafgift vha. vignetter, hvilket gælder for alle køretøjer. Vignetterne fås på de fleste Shell-servicestationer i Slovakiet og på nogle stationer i Tjekkiet.

Ungarn

I Ungarn betaler lastbiler på over 3,5 tons en vejafgift på alle motorveje (M1, M3, M5, M6 og M7) og nogle hovedveje ved hjælp af en vignet (1 -, 10 -, 31 - og en årsvignet). Vignetterne er kun gyldige, hvis de ledsages af et særligt identitetspas.

Chauffører kan bruge deres euroShell Card til køb af vignetter på Shell-servicestationer i Ungarn samt på motorvejsselskabets salgssteder.

Gå ind på AKA, hvis du ønsker yderligere information. Her kan du bl.a. finde en liste over priser samt de veje, der er omfattet af ordningen.

Hviderusland

Der skal betales vejafgift, når man kører på motorvej M1/E30 (Brest - Minsk - russiske grænse eller tilbage). Afgiften kan betales med et euroShell Card på BELAVTOSTRADAS kontorer i følgende byer:

  • Fedkovichi
  • Kolosovo
  • Kroupki
  • Redki

Polen

Førere af køretøjer på under 12 tons kan bruge euroShell Card til betaling af vejafgift på motorvej A2.

Priserne på vejvignetter afhænger af gyldighedsperiode, antal aksler, tilladt totalvægt og emissioner fra udstødningen, og der er ikke moms på vignetterne. Man kan få vignetter til: en dag, en uge, en måned og et år. Den billigste vignet koster, hvad der svarer til 9 euro, den dyreste - 800 euro.

Vignetterne består af to dele: en selvklæbende del (placeres i nederste højre hjørne af forruden) og en kontroldel, der skal opbevares i køretøjet. Chaufføreren skal på anmodning være i stand til at forevise begge dele.

For at være gyldig skal en vignet være udfyldt med køretøjets registreringsnummer og være perforeret for at angive starttidspunktet for vignettens gyldighed. Chaufføreren er ansvarlig for at overholde ovennævnte krav.

Vigtigt! Ved forevisning af en vejvignet i tolden er lastbiler undtaget fra kravet om særskilt betaling af vejafgift på A1, A2 og A4.