Jump menu

Main content |  back to top

Det elektroniske vejafgiftssystem i Østrig, GO, er obligatorisk for alle køretøjer over 3,5 tons. Afgiften, der kaldes Maut, betales pr. km for kørsel på alle østrigske motorveje og motortrafikveje. Afstanden indberettes ved hjælp af en obligatorisk, elektronisk registreringsenhed i bilen, den såkaldte GO-boks. Kilometertaksten afhænger af antallet af aksler.


Betaling af vejafgift

euroShell Card-kunder kan bruge deres euroShell Card til hurtig og nem betaling på to forskellige måder:

 • Forudbetaling: Du indsætter ganske enkelt et beløb på mellem 75 og 500 euro (inkl. moms) på GO-boksen. Hver gang du skal passere en afgiftsbom, debiteres det pågældende beløb. Du kan indsætte penge på din GO-boks ved hjælp af dit euroShell Card på alle GO's salgs- og servicesteder i hele Østrig.
 • Efterbetaling: GO-boksen registrerer automatisk, hver gang der skal betales vejafgift. Det skyldige beløb vil blive opkrævet på din sædvanlige euroShell Card-faktura. Efterbetalingsmodellen sikrer bedre cash flow og øger selskabets likviditet, idet betaling kun sker i slutningen af din faktureringsperiode. Din euroShell Card-faktura vil indeholde en samlet oversigt over alle de østrigske vejafgifter, dine chauffører skal betale hver dag, hvilket giver dig overblik over omkostningerne i forbindelse med kørsel på motorvej.


Download letforståelige registreringsanvisninger for betaling med euroShell Card

Østrigske tunneler
Følgende tunneler er alle omfattet af GO-systemet. Når et køretøj, der er udstyret med en GO-boks, kører igennem en af disse tunneler, beregnes tunnelafgiften automatisk:

 • Arlberg tunnel (en del af S16-betalingsmotorvejen)
 • Tauern og Katschberg tunnel (en del af A10-betalingsmotorvejen)
 • Karawanken tunnel (en del af A11-betalingsmotorvejen). Tunnelen er 7864m lang og ender i Slovenien.
 • Felbertauernstrasse tunnel, en vigtig alternativ rute for den sydgående trafik i Østrig.

Alle lastbiler med en tilladt totalvægt på 12 tons eller derover skal betale en afgift pr. km, den såkaldte "Maut", for at køre på de tyske motorveje. Kilometertaksten er afhængig af antallet af aksler og af emissionsklassen for det pågældende køretøj.


Betaling af vejafgift


euroShell Card-kunder kan betale afgiften på 3 forskellige måder:

 • Automatisk, hvis dine lastbiler er udstyret med den specielle OBU-enhed (OnBoard Unit).
 • Ved bestilling via internettet
 • Ved hjælp af et euroShell Card eller det såkaldte Toll Collect-kort (registrerede brugere) på selvbetjeningsterminaler.


Betaling med OBU eller via internettet

Betaling via OBU'en eller over internettet kræver forudgående registrering af din virksomhed og dine køretøjer i vejafgiftssystemet. Hvis du tilmelder dig, får du også et Toll Collect-kort, som giver dig mulighed for at bestille dine ture ved en selvbetjeningsterminal.


Hvis din lastbil er udstyret med en OBU, beregnes vejafgiften automatisk. Der er ingen grund til at bestille på forhånd eller stoppe for at betale for hver enkelt tur. I det lange løb er OBU'en den mest brugervenlige og effektive løsning. Installation af OBU'en foretages af autoriserede værksteder.

Shell hjælper dig gerne med at sikre problemfri registrering (Download instruktioner). 

Betaling ved selvbetjeningsterminalen
Find vej til nærmeste selvbetjeningsterminal, hvor du kan foretage "manuel" betaling af vejafgiften.


Oversigt over steder med selvbetjeningsterminal

 
Uanset hvilken betalingsform du vælger, det være sig OBU, internetbestilling eller selvbetjeningsautomat, vil opkrævningerne fremgå tydeligt og klart på din euroShell Card-opgørelse.


Gå ind på Toll Collect, hvis du ønsker yderligere information om den tyske vejskat.

LSVA (den schweiziske vejafgift for lastbiler) gælder for alle lastbiler over 3,5 tons, som transporterer varer. Denne afgift betales for alle veje (både motorveje og landeveje) i Schweiz. Vejafgiften er beregnet på grundlag af køretøjets maksimalt tilladte vægt, den kørte afstand i Schweiz og køretøjets emissionskategori.


Betaling af vejafgift

 • Når du kører ind i Schweiz første gang, udsteder de schweiziske toldmyndigheder et ID-kort for køretøjet, som kan bruges, hver gang du kører ind i Schweiz igen. 
 • Chaufførerne bruger de terminaler, der er installeret ved toldstederne, til at opgive kilometertal ved indrejse i landet og får så en kvittering. Når de forlader Schweiz igen, udfyldes kvitteringen med det respektive kilometertal og underskrives.
 • euroShell Card kan bruges til betaling ved disse terminaler. Transaktionerne fremgår tydeligt på næste euroShell Card-opgørelse.

Gå ind på Eidgenoessische Zollverwaltungs hjemmeside, hvis du ønsker yderligere information om den schweiziske vejafgift.