Jump menu

Main content |  back to top

Renere byluft med GTL

Shell GTL Fuel er syntetisk diesel, der er lavet på naturgas i stedet for råolie. Derfor brænder det betydeligt renere end almindelig diesel. Det har betydning for luftkvaliteten - især i byområder med tung og tæt dieseltrafik. 

Shell GTL Fuel anvendes præcis som almindelig diesel, men forurener mindre. Det er så godt som svovl- og lugtfrit og reducerer både NOx- og partikeludledningen betydeligt. 

Shell GTL Fuel kræver hverken justering af motoren eller investering i køretøjer eller infrastruktur. Det kan hældes direkte på tanken og giver effekt med det samme.

Renere luft, bedre arbejdsvilkår

Renere udstødning giver bedre luftkvalitet i områder med tæt trafik og forbedrer desuden arbejdsvilkårene for de medarbejdere, der arbejder i umiddelbar nærhed af dieseldrevne køretøjer og maskiner. 

GTL braender renere end alm. Diesel

Det gør Shell GTL Fuel oplagt at anvende i eksempelvis bustrafik, lastbiler, skraldebiler, byggebranchen, ground handling i lufthavne, båd- og skibstrafik i byområder, togtrafik o.lign.

Støjer mindre

Virksomheden Mammoet, der er specialister løft og transport af særligt store eller tunge genstande, har siden december 2015 anvendt Shell GTL Fuel i sine hollandske dieselkøretøjer og –maskiner. Foruden tydelige reduktioner i udledningen af skadelige stoffer, oplevede de også en klar støjreduktion fra motorerne, da de skiftede til GTL. 

Du kan høre om deres erfaringer i denne video:

 

I tunge dieselmotorer, fx i busser og lastbiler, nedbringer Shell GTL Fuel udledningen af partikelstof med mellem 10 og 38 procent. NOx-udledningen reduceres med mellem 5 og 37 procent (se tabel). 

Renere byluft med GTL

Dertil kommer, at Shell GTL Fuel er nemmere at opbevare, transportere og håndtere end andre gasbaserede brændstoftyper som f.eks. flydende naturgas (LNG) og komprimeret naturgas (CNG).

Lette dieselmotorer (EURO 1-4) i fx personbiler og mindre varevogne ser også betydelige emissions-reduktioner med Shell GTL Fuel, især på partikelstof, HC og CO.

Produktet er imidlertid ikke i øjeblikket tilgængeligt for almindelige forbrugere på Shells servicestationer og tankanlæg i Danmark. Det købes i stedet engros via forhandlere til levering i købers egne tankanlæg.

Forhandlere

Pressekontakt

Mere information