Jump menu

Main content |  back to top

På vores Shell stationer kan du betale med alle de mest udbredte betalings- og kreditkort.

Når du betaler med debetkort (fx debet Mastercard, Maestro, Visa electron mfl.) på vores betalingsanlæg reserveres et beløb på kr. 999,- på din konto i din bank.

Beløbet reserveres til Shell og Shell Express da det aktuelle købsbeløb ikke er kendt ved godkendelse af din transaktion. Når dit køb er afsluttet sendes det faktiske beløb til din bank og reservationsbeløbet slettes.

Som udgangspunkt bliver det reserverede beløb slettet så snart købet er gennemført. Dog kan det i nogle banker tage op mod et par dage.

Bliver reservationsbeløbet ikke slettet skal du kontakte din bank (kortudsteder).