Jump menu

Main content |  back to top

MYTE 1

MYTE 1: “Brændstofbesparende” anordninger.

Der findes ingen officiel dokumentation for, at magneter, hvirvelstrømsgeneratorer eller andre anordninger er mirakelløsninger, der kan forbedre ydeevnen, reducere udledningerne eller nedsætte brændstofforbruget.

MYTE 2

MYTE 2: Det er bedre at tænde for bilens aircondition end at rulle vinduerne ned på motorvejen.

Det er rigtigt, at den øgede vindmodstand som følge af de nedrullede vinduer kræver mere energi end normalt. Det øgede forbrug vil dog altid være mindre end den mængde energi, der skal til for at drive aircondition-anlægget.

MYTE 3

MYTE 3: Fyld tanken op, når lufttemperaturen er lav.

Den udendørs lufttemperatur har kun begrænset indvirkning på brændstoffets massefylde, da servocestationernes brændstoftanke normalt ligger et stykke under jordoverfladen, hvor temperaturen er konstant.

MYTE 4

MYTE 4: Hold motoren tændt under kortvarige stop.

Det har længe været en forkert antagelse, at det kræver mere brændstof at starte motoren igen end at lade den gå i tomgang. Spar på brændstoffet og hjælp miljøet ved at slukke for motoren, også under kortvarige stop.

MYTE 5

MYTE 5: Du kan altid spare brændstof ved at skifte luftfilteret.

Moderne biler har en indbygget computer, der regulerer nøjagtigt, hvor meget brændstof, der kræves, så en lille forskel i luftgennemstrømningen vil næppe bruge mere brændstof. Husk dog at få foretaget regelmæssig service på bilen.

MYTE 6

MYTE 6: Du får mest ud af brændstoffet, hvis du fylder tanken helt op.

Køretøjet kører lige så effektivt på en halv tank som på en fuld tank.

MYTE 7

MYTE 7: Du sparer brændstof ved at køre i frigear.

Hvis din motor kører, bruger den brændstof. Så enkelt er det.