Jump menu

Main content |  back to top

Energi-vand-fødevarer

Verdens energi-, vand- og fødevaresystemer er tæt forbundne. I de kommende årtier vil voksende efterspørgsel lægge yderligere pres på disse nødvendige ressourcer. Klimaændringer kan også forstærke belastningen. Industrier og andre sektorer skal samarbejde om at tage fat på dette komplekse forhold, kaldet energi-vand-fødevare-neksus


Shell samarbejder med akademikere, specialister fra energi-, vand- og fødevareindustrierne samt eksperter fra statslige og ikke-statslige organisationer for at finde løsninger på, hvordan vi skal håndtere denne udfordring på bedste vis.

Vi fortsætter for eksempel med at anvende nye tilgange og avancerede teknologier for at reducere behovet for frisk vand i forbindelse med vores aktiviteter og øge energieffektiviteten.

I Oman anvender vi rørbunde til at rense vandet i forbindelse med vores aktiviteter.

I Oman anvender vi rørbunde til at rense vandet i forbindelse med vores aktiviteter.

Energieffektivitet

Ved at anvende energi mere effektivt bevares ressourcerne og drivhusgasserne reduceres. Vi leder altid efter nye måder, hvorpå vi kan gøre vores aktiviteter og processer mere energieffektive og begrænse vores CO2-emissioner.

Siden 2005 har vi fulgt et program til flere milliarder dollars for at styrke energieffektiviteten i forbindelse med vores eksisterende aktiviteter. Vi designer nye projekter, der fra starten anvender energi effektivt. Vi tilbyder også vores kunder produkter og rådgivning, der hjælper dem til at forbruge mindre energi.

Adgang til energi

Vi investerer i samfundsprogrammer, der giver os mulighed for at anvende vores ekspertise til at sikre langsigtede fordele for lokalsamfund ved at fokusere på projekter, der er forbundet med trafiksikkerhed, udvikling af lokale virksomheder og sikring af ufarlig og pålidelig adgang til energi for lokalsamfund. 

For at hjælpe med at forbedre adgangen til moderne energi for husholdninger med lav indkomst har vi været med til at finansiere Global Alliance for Clean Cookstoves (Global alliance for rene komfurer), som er et offentligt/privat partnerskab, hvor formålet er at hjælpe 100 millioner hjem verden over med at anvende rene madlavningsløsninger før 2020.

Værktøjer

Læs mere

Vi hjælper med at opfylde verdens voksende energiefterspørgsel på en økonomisk, miljømæssigt og socialt ansvarlig måde.
Shell var en af de første energivirksomheder, der anerkendte faren ved klimaændringer, som forlangte handling fra myndighedernes, vores branches og energiforbrugernes side, og som selv traf foranstaltninger.