Jump menu

Main content |  back to top

Naturgas

Prelude FLNG

Prelude FLNG vil omdanne gas til væske i havet udenfor Australiens kyst.

Vi finder løsninger på, hvordan der kan åbnes op for nye naturgasressourcer. Naturgas er det reneste fossile brændstof. Store mængder naturgas er indkapslet i små klippestensporer, der er op til 100 gange mindre end bredden af et menneskehår. Indtil for nylig blev disse ressourcer betragtet som for vanskelige og bekostelige at udvinde.

Avanceret teknologi hjælper os med at frigøre gasressourcer og give energisikkerheden et løft. Vi har brugt mere end 35 år på at forske i teknologi til omdannelse af gas til flydende produkter som brændstof til opvarmning, transport og smøremidler.

I Qatar har vi konstrueret Pearl GTL, som er verdens største anlæg til at omdanne naturgas til flydende produkter.

Mange naturgasområder ligger langt fra kunderne. Ved at nedkøle gas ved -162º C kan vi fragte det til anlæg for regasificering, hvor det vender tilbage til en gasagtig tilstand og derefter bliver det ført ud til kunderne. Shell bevæger sig hen imod at bygge verdens første flydende facilitet til at gøre gas til flydende energi, Prelude FLNG.

'Deep Water' teknologi

Den iskolde temperatur og det ekstreme trykniveau hundredvis af meter under havets overflade gør olie- og gasproduktion til en udfordring. Vi har rykket grænserne for, hvad der er teknisk muligt. Igennem udvikling af avanceret teknologi har vi fået adgang til disse ressourcer.

Foto af Duncan Cursiter, Shell Marine Contracts Holder UK

Foto af Duncan Cursiter, Shell Marine Contracts Holder UK

Boring

Ny teknik og teknologi inden for boring har forlænget den afstand, som brøndene kan nå med mere end 10 km. Vi har udviklet slangebrønde for at nå små lommer af olie. Ingeniører borer brøndene horisontalt, så de kan dreje om hjørner og slange sig fra en olielomme til en anden. Vi har også udviklet specielle metalbeholdere, som kan hjælpe os til at bygge længere brønde.

Forøget olieudvinding

Når et oliefelt er ved slutningen af dets normale levetid er der op til 2/3 af dets olie tilbage i jorden, fordi det er for vanskeligt eller for dyrt at producere. Forøget olieudvinding (Enhanced Oil Recovery - EOR) indebærer at tilføre damp, gas eller kemikalier for at få mere olie op til overfladen. Ved at forøge produktionen på denne måde kan man, ifølge Det Internationale Energiagentur, frigøre godt 300 milliarder ekstra tønder olie.

Værktøjer