Jump menu

Main content |  back to top

Personale og organisation

Personale og organisation

Vi har 45.000 teknikere og ingeniører ansat på verdensplan. Vores globale netværk af tekniske centre, der ligger tæt på vores produktionssteder driver den innovation, der er behov for for at kunne overkomme fremtidige energimæssige udfordringer.
Omkring 10 % af vores tekniske personale udfører forskning og udvikling i vores teknologicentre i 11 lande. Deres viden og kreativitet medvirker til at opfylde det globalt stigende behov for energi på sociale og miljømæssige ansvarlige måder.

Seniorforskere

Vores internationalt anerkendte seniorforskere hjælper med at forbedre vores personales ekspertise og fungerer som ambassadører for Shells teknologi. De samarbejder med akademikere og andre eksperter i branchen for at sætte nye standarder inden for deres ekspertområde. De samarbejder med vores seniorteknologichef om at udvikle og levere teknologier, der understøtter vores nuværende forretning, og om at identificere nye teknologier, der kan anvendes til energi i fremtiden.

Samarbejde med andre

Ingen enkeltstående virksomhed kan alene være innovativ nok til at opfylde verdens voksende efterspørgsel på energi og samtidig reducere den miljømæssige indvirkning. Vi arbejder tæt sammen med partnere i branchen, og anerkendte eksperter uden for branchen, for at få nye ideer, dele viden og fremskynde udviklingen af nye koncepter.

Vores centre

Shell technology centre i Amsterdam

Hundredvis af mennesker arbejder på at udvikle innovative energiteknologier i Shell Technology Centre, Amsterdam.

I Houston, Texas, USA, i Amsterdam og Rijswijk i Holland og i Bangalore, Indien fokuserer vores tekniske centre på innovation, udvikling af nye teknologier og forbedring af eksisterende teknologier.

Otte andre centre – i Storbritannien, Canada, Tyskland, Norge, Kina, Oman, Qatar og Singapore – fokuserer på produktudvikling, marketingsupport og levering af teknisk assistance til regionale aktiviteter.

På tværs af vores centre integreres teams fra forskellige discipliner for at fremskynde planlægning og anvendelse af teknologi. For eksempel kan geologer, ingeniører og geofysikere forbindes gennem 3D-virtual reality-systemer for at arbejde sammen om  de bedste udviklingsplaner for reserver over hele verden.

Shell er også medlem af konsortiet, der driver teknologicenteret Mongstad i Norge, som er verdens største anlæg til test af kuldioxidindfangningsteknologi (CO2).

Investering i fremtiden

Vores anselige investering i forskning og udvikling er med til at gøre ideer til virkelighed. Shell har været den største investor i forskning og udvikling blandt store internationale oliefirmaer over de sidste fem år. I 2011 brugte vi $1,1 milliarder på forskning og udvikling af nødvendige teknologier med henblik på at kunne producere mere og renere energi samt mere effektive brændstoffer og produkter til vores kunder.

GameChanger

Shells GameChanger-program inviterer nytænkere til at dele deres ideer, så de energimæssige udfordringer kan løses. Hvis vi mener, at et koncept har potentiale, kan vi yde den finansielle støtte, der skal til for at bevise, at det kan gennemføres. Siden 1996 har GameChanger investeret over $250 millioner i mere end 2000 ideer og hjulpet med at gøre 200 ideer til succesfulde projekter. Herunder FLNG, det kæmpemæssige flydende anlæg, der nedkøler naturgas til væske på havet. Shell går i front med verdens første anlæg af denne slags, som har potentiale til at revolutionere den måde naturgasressourcer udvikles på.

Du vil måske også finde følgende interessant: