Jump menu

Main content |  back to top

Energiefterspørgsel

Vi går innovative veje for at imødekomme den stigende energiefterspørgsel - både når vi åbner nye energiressoucer, og når vi får mest ud af de eksisterende.

Mennesket og Jorden

Vi arbejder henimod at kunne møde de energiudfordringer, som Jorden vil stå over for i fremtiden. Sammen med eksperter og lokalsamfund finder vi løsninger til, hvordan lokalsamfundet kan drage fordel af vores aktiviteter, samt hvordan vi kan planlægge og udføre vores aktiviteter med mindre miljømæssig indvirkning.

Innovation hos Shell

Vores tilgang til innovation skaber gode ideer, hvor nogle bliver til værdifulde teknologier og tilgange, der kan imødekomme energiefterspørgslen nu og i fremtiden.

Smarter mobility

Energieffektive brændstoffer og smøremidler, køretips og partnerskaber er nogle af de metoder, vi gør brug af for at hjælpe med at transportere flere personer og mere gods sikkert og effektivt.