Jump menu

Main content |  back to top

Det er vores mål, at vores aktiviteter skaber positive resultater, og at vi samtidig minimerer vores indvirkning på miljøet. Dette gør vi ved omhyggeligt at udvælge de projekter, vi ønsker at investere i, ved at forbedre den måde vi driver virksomhed på og ved at udvikle mere energieffektive produkter.

Sustainable development in Shell diagram

Med henblik på at styre den indvirkning vores aktiviteter og projekter har på miljøet og samfundet, har vi indført en række regler og krav vedrørende sundhed, sikkerhed, miljø og social ansvarlighed.

Shells generelle forretningsprincipper fastlægger retningslinjerne, og vores sikkerheds- og arbejdsmiljøpolitik samt vores politik om social ansvarlighed afspejler vores målsætning for, hvordan vi skal drive virksomhed og involvere lokalsamfundene der, hvor vores anlæg er. Alle virksomheder, samarbejdspartnere og joint ventures, der er underlagt Shells driftsmæssige kontrol, skal overholde både vores sikkerheds- og arbejdsmiljøpolitik og vores politik om social ansvarlighed, samt alle obligatoriske regler og krav.

Commitment and Policy on HSSE & SP.

Vi tager højde for miljømæssige og sociale faktorer, når vi træffer beslutning om nye investeringer og planlægger nye, store projekter, f.eks. den forventede fremtidige pris på udledning af CO2.

Før igangsætning af arbejde på store projekter eller eksisterende anlæg udarbejder vi en vurdering af både de sociale og de miljø- og sundhedsmæssige følger af et sådant projekt med en efterfølgende evaluering.

Vi har nedsat et udvalg for social ansvarlighed, der består af fire bestyrelsesmedlemmer, der skal vurdere vores politikker og resultater. Den administrerende direktør og den øverste ledelse for Royal Dutch Shell plc er ansvarlig for bæredygtig udvikling og formænd for vores styrende organ for sikkerhed, arbejdsmiljø og social ansvarlighed.

Værktøjer