Jump menu

Main content |  back to top

Vores naboer

Hjælp til landmænd på Filippinerne

Hjælp til landmænd på Filippinerne

Vi bestræber os på at være en god nabo, hvor vi har vores virksomheder. Det er ikke kun et spørgsmål om sikkerhed og forebyggelse af forurening. Det er også et spørgsmål om at samarbejde med dem, der bor i nærheden, at tage hånd om deres bekymringer og at medvirke til, at de drager fordel af vores aktiviteter.
Det betyder bl.a., at vi køber vores varer lokalt, at vi ansætter lokal arbejdskraft, og at vi støtter sociale investeringsprojekter.

Sådan driver vi virksomhed

Som en integreret del af Shells generelle forretningsprincipper støtter vi fundamentale menneskerettigheder i overensstemmelse med god forretningsskik. Det er vores mål at bevare integriteten i vores arbejde, også selv om søgningen efter olie og gas finder sted under vanskelige forhold og i politisk følsomme lande. Vi betaler skat og royalties til staten i de lande, hvor vi driver virksomhed, og dette er ofte de pågældende landes væsentligste indtægtskilde.

Menneskerettigheder

Vores forretningsprincipper beskriver endvidere vores mål om at overholde medarbejdernes menneskerettigheder og støtte fundamentale menneskerettigheder i overensstemmelse med god forretningsskik. Vi samarbejder også med andre om at støtte internationale bestræbelser på at øge forståelsen af forholdet mellem erhvervsliv og menneskerettigheder.

Hiv og aids

I henhold til koncernens hiv-/aidspolitik diskriminerer vi ikke personer med hiv/aids. Vi giver også hjælp til behandling af medarbejdere med hiv/aids. I samarbejde med andre virksomheder og organisationer arbejder vi på at øge bevidstheden om hiv/aids og støtter tiltag og initiativer, der har til formål at mindske spredningen af hiv/aids der, hvor vi driver virksomhed.

Værktøjer