Jump menu

Main content |  back to top

For at forebygge ulykker har vi indført en række systematiske sikkerhedsrutiner, og vi er i gang med at implementere enklere og klarere krav, der er nemmere at forstå og følge.

Alle selskaber og joint ventures, der er underlagt Shells driftsmæssige kontrol, skal håndtere sikkerhedsspørgsmål i henhold til vores sikkerheds- og arbejdsmiljøpolitik og vores politik om social ansvarlighed eller tilsvarende politikker. Disse politikker suppleres af en række obligatoriske manualer, der dækker emner som f.eks. personsikkerhed, sikkerhed på vejene og processikkerhed.

Det er vores mål at sikre, at vores medarbejdere og samarbejdspartnere ikke udsættes for fare. Det gør vi bl.a. ved at fokusere på overholdelse af vores sikkerhedsregler og håndtering af kulturelle forhold, der kan føre til en adfærd, der bringer sikkerheden i fare. I 2007 offentliggjorde vi vores mål om helt at undgå dødsulykker og alvorlige hændelser.

Vi har medarbejdere, der uddannes i sikkerhedsledelse, vi belønner gode resultater, og vi bliver stadig bedre til at kontrollere, at reglerne følges.

Vores tolv obligatoriske sikkerhedsregler, også kendt som vores ”Life-Saving Rules”, understreger, hvad medarbejdere og samarbejdspartnere skal vide og gøre for at forebygge alvorlige personskader og dødsulykker. F.eks. er brugen af sikkerhedssele påbudt. Personer, der ikke overholder en eller flere af disse regler, risikerer en disciplinær straf.

Shells 12 sikkerhedsregler

Work with a valid work permit when required

 

Hav altid gyldig arbejdstilladelse, når og hvor det kræves.

Obtain authorisation before entering a confined space

 

  

Indhent altid tilladelse, før du går ind i et aflukket område.

Conduct gas tests when required

 

  

Foretag altid gastest, når og hvor det kræves.

Obtain authorisation before overriding or disabling safety critical equipment

  

Kontrollér altid isolering, før arbejdet påbegyndes, og brug det specificerede beskyttelsesudstyr.

Obtain authorisation before overriding or disabling safety critical equipment

  

Indhent altid tilladelse før manglende brug eller deaktivering af udstyr, der har betydning for sikkerheden.

Protect yourself against a fall when working at height

  

Beskyt dig altid mod fald, når du arbejder i højden.

 Do not walk under a suspended load

  

Gå aldrig ind under en løftet last.

 Do not smoke outside designated smoking areas

Rygning er forbudt uden for de specielt indrettede rygeområder.

No alcohol or drugs while working or driving

Indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer på arbejdspladsen og under kørsel er forbudt.

While driving, do not use your phone and do not exceed speed limits

Brug af telefon under kørsel er forbudt, og hastighedsgrænserne må ikke overskrides.

Wear your seat belt

  

Brug af sikkerhedssele er påbudt.

 Follow prescribed Journey Management Plan

Følg den angivne rute.

Værktøjer