Jump menu

Main content |  back to top

Klimaforandringerne og Shell

Behovet for at løse udfordringen med klimaforandringerne er stadig akut. Hos Shell mener vi, at den bedste måde at sikre en mere bæredygtig energi i fremtiden er ved at gøre noget ved det i dag.

Vi fokuserer på fire områder:

  • Øget produktion af naturgas
  • Udvikling af biobrændstoffer med mindre indhold af CO2
  • Støtte til udviklingen af CCS (Carbon Capture and Storage) teknologier
  • Fokus på energieffektivitet i vores egen forretning

Vi giver online tips til vores kunder, som kan hjælpe dem med at køre mere økonomisk. Vi er også begyndt at tilbyde produkter, såsom Shell FuelSave benzin og diesel og andre tjenester, der kan hjælpe kunderne til at bruge mindre energi.

For at løse den miljømæssige problemstilling vil vi: 

  1. Øge effektiviteten af vores aktiviteter. 
  2. Etablere betydelig CO2-opsamlings- og -lagringskapacitet (CCS).
  3. Fortsætte forskningen i og udviklingen af teknologier, der øger effektiviteten og reducerer udledningerne i forbindelse med produktion af kulbrinte.
  4. Udvikle energikilder med lav CO2-udledning, herunder naturgas og brændstof med lavt CO2-udslip. 
  5. Håndtere energiefterspørgslen ved at øge markedet for produkter og ydelser, der gør det muligt for millioner af detail- og erhvervskunder at bruge mindre energi og udlede mindre CO2.
  6. Aktivt opfordre myndighederne til at indføre effektive, internationale politiske rammer for reduktion af CO2 og andre drivhusgasser.

Minimering af miljøpåvirkninger

Biodiversitet
Beskyttelse af biodiversiteten er et meget vigtigt element i forbindelse med planlægning af nye, store projekter eller udvidelser af eksisterende anlæg. Vi indgår i partnerskaber med førende internationale organisationer som f.eks. Wetlands International og IUCN, den internationale naturbeskyttelsesorganisation.

Hvis et område har stor biologisk mangfoldighed, går vi sammen med de lokale myndigheder og eksperter om at udvikle handleplaner, der beskytter biodiversiteten.  Vi støtter også forskningsprojekter, der beskæftiger sig med identificering af truede arter mv.

Forebyggelse af udslip
Udslip af olie og olieprodukter kan skade miljøet og udsætte både medarbejdere og de omkringliggende samfund for fare. Vi arbejder konstant på at minimere udslip fra vores anlæg, der skyldes kontrollerbare faktorer som f.eks. korrosion eller driftsfejl.
For at medvirke til forebyggelse af udslip fra olietankere har vi i vores kvalitetssikringssystem for skibe fastlagt en lang række krav til de skibe, vi benytter. F.eks. skal store oceangående skibe have dobbeltskrog.

Renere luft
Vi har gennemført mange forskellige tiltag for at reducere udledningen af lokalt forurenende stoffer fra vores anlæg. Vi har i den forbindelse foretaget en række investeringer i opgradering af anlæggene, installeret udstyr, der sikrer renere forbrænding, og udviklet teknologi til opsamling af svovldioxid.

Reduktion af vandforbrug
Vi udvikler nye og innovative metoder til at få mest muligt ud af vores vandforbrug. Vores faciliteter er designet til at minimere vandforbruget - både via avanceret teknologi og nye fremgangsmåder. På vores anlæg i Qatar (Pearl GTL) bruger vi f.eks. ikke ferskvand pga. de tørre omgivelser. Et andet eksempel er Schoonebeek-projektet i Holland, hvor kommunalt spildevand genanvendes til produktion af damp.

Vi er også involveret i globale initiativer, der sigter mod at styre den private sektor i retning af et mere bæredygtigt vandforbrug. F.eks. er Shell i spidsen for et projekt med World Business Council for Sustainable Development, som skal give indblik i forbindelsen mellem vand og energisystemer med henblik på at være bedre forberedt på fremtidens forandringer.

Værktøjer