Jump menu

Main content |  back to top

Biobrændstoffer

Biobrændstoffer fremstilles af biomasse som f.eks. planter og kan anvendes i transportbrændstof. Vi er allerede verdens største distributør af biobrændstof. Vi arbejder løbende på at udvide vores nuværende kapacitet inden for de eksisterende biobrændstoffer og på at gøre dem mere bæredygtige.

CO2-udledningen fra de biobrændstoffer vi kender i dag, afhænger af, hvordan de produceres. F.eks. udleder ethanol fremstillet af sukkerrør fra Brasilien ca. 70 % mindre CO2 fra produktion til brug end benzin. Den mest udbredte form for biobrændstof i dag er ethanol, der normalt fremstilles af stivelses- eller sukkerholdige planter.

Brint

Brint vil sandsynligvis spille en rolle inden for transport i årene fremover. Det er en energibærer, så udledningen af CO2 herfra afhænger af, hvordan brinten produceres. Brint fremstilles i dag primært af ikke-vedvarende energikilder som eksempelvis kul og gas, men i fremtiden forventes det, at en større andel kan fremstilles af vedvarende energikilder eller ved hjælp af elektrolyse.
Vi er involveret i forskningen på området og har investeret i en række brinttankstationer verden over.

Værktøjer