Jump menu

Main content |  back to top

Bæredygtig udvikling i Shell

Vores tilgang til bæredygtig udvikling er afgørende for de beslutninger, vi lægger til grund for vores portefølje, produkter og måden hvorpå vi handler.

Respekt for miljøet

At møde verdens voksende behov for energi og samtidig beskytte miljøet kræver ny teknologi, partnerskaber og nye måder at arbejde på. Vi arbejder altid målrettet efter at minimere de miljømæssige konsekvenser af vores operationer.

Alternativ energi til transport

Vi ønsker at efterkomme den stigende efterspørgsel efter renere brændstof med lavere CO2-udledning. Dette vil kræve en række nye tiltag, eksempelvis biler, der kører på biobrændstof eller brint-brændselsceller.

Samfundet

Vi leverer energi, og støtter herved den økonomiske udvikling. Samtidig tager vi hånd om eventuelle sociale problemer, der skulle opstå ved vores operationer.

Sikkerhed

Sikkerhed har altid vores højeste prioritet. Vores mål er at undgå dødsulykker og at forebygge uheld som spild, brande og ulykker.

Bæredygtighedsrapport

Siden 1998 har vi offentliggjort vores bæredygtighedsrapport. Vi ønsker at være åbne og ærlige, og ved at forpligte os til at levere ansvarlig energi bidrager vi til en bæredygtig udvikling.