Jump menu

Main content |  back to top

Shells generelle forretningsprincipper

Vores otte forretningsprincipper er baseret på vores kerneværdier og fremmer tillid, åbenhed, teamwork, professionalisme og stolthed over det, vi gør. Vi var en af de første internationale virksomheder, der nedfældede virksomhedens holdninger på tryk og delte disse med andre, da vi offentliggjorde vores generelle forretningsprincipper i 1976.

Shells adfærdskodeks

Hvad skal jeg gøre, hvis en samarbejdspartner tilbyder mig en gave? Hvad er “insider information”, og hvordan håndterer jeg det? Vores adfærdskodeks giver praktiske råd til personalet om, hvordan love og bestemmelser skal opfyldes, samt om samarbejde og håndtering af forretningsmæssige spørgsmål.

Etiske regler

Formålet med Shells etiske regler for koncernens direktører og ledende økonomimedarbejdere er at opfylde paragraf 406 i den amerikanske Sarbanes-Oxley-lov og New York Stock Exchange’s krav til børsnotering gennem fastlæggelse af en række krav inden for områder som oplysningspligt og undgåelse af interessekonflikter blandt ledende medarbejdere.

Værktøjer