Jump menu

Main content |  back to top

Vi lytter til vores medarbejdere

Vi sætter pris på kommunikation og samarbejde med vores medarbejdere, enten direkte eller via samarbejdsudvalg eller fagforeninger.
Vi tilskynder vores medarbejdere til i al fortrolighed at give udtryk for deres mening om procedurer og forretningsgange til deres leder eller personaleafdeling. På vores internationale telefonhjælpelinje og på vores hjemmeside kan medarbejderne fortroligt og anonymt foretage indberetning af eventuelle overtrædelser af Shells adfærdskodeks og generelle forretningsprincipper.

Mangfoldighed og integration

En arbejdsstyrke karakteriseret af mangfoldighed og et rummeligt arbejdsmiljø er af afgørende betydning for vores succes og helt i tråd med vores kerneværdier – ærlighed, integritet og respekt for mennesker.
Det er en stor fordel for vores virksomhed at have medarbejdere med forskellige kvalifikationer, fra forskellige kulturer, af begge køn og i alle aldre. Det sætter os i stand til bedre at forstå vores kunder, uanset hvor i verden de måtte befinde sig, og til at opbygge stærkere lokale relationer. Vores fokus på mangfoldighed og integration betyder også, at både kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere oftere vælger os.  

Løn og goder

Vores konkurrencedygtige lønninger afspejler både markedsvilkårene i de enkelte lande og de høje krav, vi stiller til medarbejdernes kvalifikationer og erfaring. Vi værdsætter og belønner den enkeltes præstation i form af resultatorienteret løn og bonusordninger, og de personalegoder, vi tilbyder indbefatter typisk pensions- og fratrædelsesordninger og sygeforsikringer.

Vi tilbyder fleksible arbejdstider, når og hvor det er muligt, og vi har gode ferie- og barselsorlovsordninger (både for kvinder og mænd). Hvis det er praktisk muligt, kan medarbejderne også bevilges andre former for orlovs- eller sabbatperioder, og de tilskyndes til at deltage i sociale velgørenhedsprojekter, medarbejderinteressegrupper og rekrutteringskampagner på universiteter og andre højere læreanstalter.

Karriereudvikling

Vi tilbyder vores medarbejdere videreuddannelses- og udviklingskurser og giver dem mulighed for at deltage i lederuddannelsesforløb. At arbejde i et internationalt miljø eller i udlandet giver også ny indsigt og viden. Vi opfordrer til kreativitet og nytænkning, og vi giver medarbejderne nye udfordringer og muligheder for at påtage sig øget ansvar.

Værktøjer