Jump menu

Main content |  back to top

Begyndelsen

Marcus Samuel, grundlægger af The Shell Transport and Trading Company

MarcMarcus Samuel, grundlægger af The Shell Transport and Trading Company

For næsten 200 år siden begyndte en antikvitetshandler i London at importere muslingeskaller fra Fjernøsten for at imødekomme efterspørgslen efter eksotiske dekorationsmaterialer.
Marcus Samuels virksomhed lagde grundstenen til en blomstrende im- og eksportvirksomhed, der senere blev overtaget af hans sønner, Marcus Junior og Sam.
På daværende tidspunkt blev olien primært brugt til belysning og som smøremiddel, og industrien havde sin base i Baku i Rusland, hvor der var store olieforekomster af høj kvalitet og en strategisk beliggende naturlig havn.

Revolution inden for olietransporten

Opfindelsen af forbrændingsmotoren i 1886 resulterede i en kraftig stigning i efterspørgslen efter brændstof til transport. Med udgangspunkt i deres ekspertise inden for shippingbranchen anskaffede Samuel-brødrene sig en flåde af dampskibe til transport af olie i store partier. Murex var navnet på det første tankskib, og dette skibs jomfrurejse var starten på en revolution inden for olietransporten. I 1892 sejlede Murex som det første tankskib nogen sinde gennem Suez-kanalen. Brødrenes selskab fik i 1897 navnet The Shell Transport and Trading Company og havde en muslingeskal som logo.

Etablering af Royal Dutch Shell

Ud over aktiviteterne i Østen var Shell Transport også på jagt efter nye oliekilder for at mindske afhængigheden af Rusland og kom i den forbindelse i kontakt med Royal Dutch Petroleum. De to virksomheder slog sig sammen i 1903 for at beskytte sig mod den dominerende position, som virksomheden Standard Oil havde. De to virksomheder fusionerede helt i 1907 og grundlagde koncernen Royal Dutch Shell. Shell ændrede sit logo til kammuslingeskallen, der bruges den dag i dag.

I slutningen af 1920’erne var Shell verdens førende olieselskab. Shell producerede 11 % af verdens råolie og ejede 10 % af tankskibstonnagen. 1930’erne var en vanskelig tid. Koncernens aktiver i Mexico blev beslaglagt. I samme periode blev Shell tvunget til at indrømme den venezuelanske regering en række særdeles gunstige vilkår, da den nationaliserede Shells oliefelter.

Udvidelse i efterkrigstiden

Shell Oils boreplatform nr. 10 i Den Mexicanske Golf, 1950

Shell Oils boreplatform nr. 10 i Den Mexicanske Golf, 1950

Efter 2. verdenskrig, hvor freden medførte et boom i privatbilismen, udvidede Shell sine aktiviteter til at omfatte Afrika og Sydamerika. Shippingindustrien voksede, og brændstofferne blev bedre. I 1947 borede Shell for første gang efter olie i en kommercielt bæredygtig oliebrønd i Den Mexicanske Golf. I 1955 havde Shell 300 oliebrønde. I 1958 begyndte Shell at producere olie i Nigeria.

Oliekrisen

I 1969 overtog Ghaddafi magten i Libyen, hvorefter han straks skar ned på olieproduktionen og hævede priserne. Andre producenter truede med at følge trop, og med Yom Kippur-krigen i 1973 var krisen for alvor en realitet. I løbet af nogle få uger firedoblede OPEC-landene olieprisen og indførte to måneders boykot, hvilket havde en katastrofal virkning på Vestens økonomi.

Udnyttelse af nye ressourcer

I 1970’erne begyndte Shell for alvor at udvikle oliefelterne i Nordsøen og Sydamerika – det var både besværligt og dyrt, men nødvendigt pga. de begrænsede forsyninger fra Mellemøsten. I 1978 stod Shells bore- og produktionsplatform Cognac klar i Den Mexicanske Golf. Med sine 35 meter var det verdens højeste platform.

Ekspansion

Fra midten af 1990’erne kom olieindustrien for alvor i offentlighedens søgelys, efterhånden som miljøet kom til at spille en stadig større rolle. Shell blev kritiseret for sine planer om at bortskaffe platformen Brent Spar og løb også ind i problemer i Nigeria. I starten af det nye årtusinde udvidede Shell sine aktiviteter i Kina og Rusland. I 2005 ændrede Shell sin tidligere koncernstruktur og oprettede ét nyt selskab.

Shell er fortsat et af verdens førende olie- og gasselskaber. Flydende naturgas og GTL-produkter er et af vores forretningsområder. Vi medvirker også til udvikling af bæredygtige biobrændstoffer, og vi er involveret i vindenergiprojekter.

Værktøjer