Jump menu

Main content |  back to top

Søren Greve

Ben Ring

Adm. direktør for Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V.

Country Chairman for Shell i Danmark

Hent højtopløseligt billede 1

Hent højtopløseligt billede 2

Andreas Krobjilowski, Dansk Shell, direktør for raffinaderiet

Andreas Krobjilowski

Adm. Direktør for A/S Dansk Shell

Direktør for Shell Raffinaderiet i Fredericia

Hent højtopløseligt billede

Søren Olsen

Søren Olsen

Finansdirektør

Louise Krognos Dalgaard

Louise Krognos Dalgaard

T&S Manager, Trading & Supply

Hent højtopløseligt billede

Jesper Brieghel

Jesper Brieghel

Kommunikationsdirektør

Hent højtopløseligt billede

Christina Schmidt Mourier - Head of Legal, A/S Dansk Shell

Christina Schmidt Mourier

Head of Legal

Hent højtopløseligt billede