Jump menu

Main content |  back to top

For at øge køretøjernes energieffektivitet arbejder de studerende blandt andet med motormekanik, bilens chassis, aerodynamik, forskellige typer af dæk og kørselsteknikker samt indføring af letvægtsmaterialer og 3D printede dele.

De studerendes innovative løsninger afspejler de deltagende uddannelsesinstitutioners mangeårige forskning i energieffektivitet og brændstoføkonomi.

Udvikling af renere brændstoffer

Én måde at beskytte miljøet på er at arbejde med en forbedring af energieffektiviteten i traditionelle brændstoffer som benzin og diesel. En anden måde er at udvikle og afprøve renere energiformer som CNG, LPG, brint, solenergi, el eller biobrændstoffer. Deltagerne i Gennem sin 30årige historie har Shell Eco-marathon illustreret, hvor meget grænserne for energieffektiv transport kan rykkes.

Fra 680 km til knap 9.500 km på en liter brændstof

I 1985 kunne deltagerne køre 680 km på en liter brændstof. I 2015 kørte de bedste køretøjer i kategorien for prototype elbiler omregnet mere end 9.500 km på en liter brændstof. Den voldsomme stigning beviser, at vi kan nå rigtigt langt, når det kommer til energieffektivitet og brændstoføkonomi. Samtidig åbner brugen af alternative energikilder som brint og flydende naturgas op for helt nye perspektiver.

Mindre CO2 end et menneske

Ved at tilbagelægge mere end 9.500 km på hvad der svarer til en liter brændstof, tager de bedste deltagere i Shell Eco-marathon et kæmpe skridt i forhold til at reducere CO2-udledningen.

Beregninger viser, at et køretøj ved Shell Eco-marathon kun udsender 2,3g CO2 ved at køre en runde på banen med 25 km/t. Det er mindre end en kondiløber, som ville udsende 45g CO2 på samme distance.