Jump menu

Main content |  back to top

Upstream

Arbejdere på boreplatform

 Upstream beskæftiger sig med søgning efter og udvinding af råolie og naturgas, ofte i joint venture-partnerskaber med andre internationale og nationale olieselskaber. Vi omdanner naturgas til flydende gas ved at nedkøle gassen og transporterer den til kunder over hele verden. Vi omdanner også naturgas til væske (GTL) med henblik på at producere brændstoffer med renere forbrænding. Upstream markedsfører og sælger naturgas og elektricitet til støtte for vores virksomheder. Vi udvinder bitumen – en særlig tyk, tung olie – fra tjæresand og omdanner denne til syntetisk råolie. Vi udvikler også vindkraftteknologi med henblik på produktion af elektricitet.

Upstream er opdelt i to organisatoriske enheder: Upstream Amerika, der omfatter Nord- og Sydamerika, og Upstream International, der dækker resten af verden og har store interesserer i Europa, Asien, Mellemøsten, Rusland, Australien/Oceanien og Afrika.

Downstream

Shell-station ved nattetide

Downstream består af en række virksomheder, der omdanner råolie til en lang række raffinerede produkter, der sælges over hele verden til brug i private husholdninger samt i industri- og transportvirksomheder. Disse produkter indbefatter forskellige typer brændstof, smøremidler og bitumen.

Vores produktionsdivision beskæftiger sig med raffinering, levering og distribution. Marketingdivisionen dækker detailsektoren, B2B, smøremidler og alternative energikilder samt CO2. Vores division for kemiske produkter har egne produktions- og marketingafdelinger. Vi handler også med råolie, olieprodukter og petrokemikalier, primært med henblik på optimering af råvarerne til egne produktionsenheder og som leverandør til marketingdivisionen. Vores CO2-division er ansvarlig for den overordnede koordination og gennemførelse af aktiviteter, der har til formål at reducere CO2-udledningerne, i hele koncernen.

Shells globale netværk af handelsselskaber tager sig af Shells handelsaktiviteter på alle større energimarkeder over hele verden. Vi har også en af verdens største flåder af skibe og tankere til flydende naturgas (LNG).

Projekter & Teknologi

Kvinde på et laboratorium

Projekter & Teknologi yder teknisk service og teknologisk knowhow i forbindelse med såvel Upstream- som Downstream-aktiviteter. Projekter & Teknologi er ansvarlig for store projekter og medvirker til forbedring af hele koncernens resultater.

Projekter & Teknologi leverer målrettet teknisk informationsteknologi til Shell og gennemfører forsknings- og innovationsprojekter med henblik på udvikling af morgendagens teknologiløsninger. Projekter & Teknologi omfatter endvidere Sikkerhed & Miljø og Kontrakter & Indkøb, da disse udgør en integreret del af alle vores aktiviteter.

Værktøjer