Jump menu

Main content |  back to top

Upstream

I Upstream søger vi efter nye væsker og flydende gas reserve og udvikler store nye projekter, der hvor vores teknologi og know-how er af værdi for ejerne af naturressourcer.

Integrated Gas & New Energies

I Integrated Gas komprimerer vi naturgas til flydende form (LNG) og konverterer desuden gas til væsker (GTL). Disse processer gør det muligt at lagre og transportere gassen til hele det globale marked.

Downstream

I Downstream fokuserer vi på at forædle råolie til en lang række raffinerede produkter, som vi udskiber og markedsfører verden rundt til brug for både private, industrien og transportsektoren. Derudover producerer og sælger vi kemikalier til industrielt brug over hele verden. Shell’s oliesand-aktiviteter i Nordamerika er også en del af downstream-organisationen.

Projekter & Teknologi

Vores Projects & Technology-division står for at levere nye udviklingsprojekter såvel som den forskning og udvikling, som åbner nye omkostningseffektive investeringsmuligheder i fremtiden.

Værktøjer